اختلاف و تناقض در آمارهای مراجع رسمی به حدی قابل تامل است که معاون برنامه ریزی نیز با انتقاد از ادامه این روند خواهان استاندارد و یکسان سازی در محاسبه و انتشار آمار شد.

به گزارش افکارنیوز ، در حالی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اقدام به محاسبه و انتشار آمار و اطلاعات مورد نیاز کاربران در کشور می کنند که با وجود اینکه اعلام آمارشاخص های مورد محاسبه با فواصل زمانی نزدیک به یکدیگر، نتایج اغلب دچار تناقص هستند. این در حالی است که بنابر ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه مرکز آمار مرجع رسمی اعلام آمار است.

در عین حال از مهمترین شاخص های مورد محاسبه هر دو نهاد که همواره اختلاف قابل تاملی در نتایج اعلامی آن وجود دارد نرخ تورم منتشر شده برای هر ماه است به طوری که از ابتدای فروردین ماه سال جاری که مرکز آمار رسما به عنوان مرجع اصلی محاسبه و اعلام این شاخص نزدیک به هفت ماه است که نرخ تورم را اعلام می کند بانک مرکزی نیز در انتشار آمار های تورم به روال سابق ادامه می دهد. این در حالی است که اختلاف آماری تورم بین این دو گاهی به بیش از چهار درصد در یک ماه نیز می رسد.

اما تفاوت های آماری در بین مراجع که همواره مورد گلایه استفادکنندگان و ذینفعان این اطلاعات بوده است واکنش معاون برنامه ریزی را نیز در پی داشت.

نوبخت: آمارها همسو و همسان شوند

نوبخت با انتقاد از اختلاف آماری بین مرکز آمار و بانک مرکزی گفت: این تفاوت در نرخ تورم و رشد اقتصادی قابل تامل تر است، هر چند که با شرایط موجود و نوع استاندارد های به کار رفته می تواند کمی قابل توجیه باشد اما نباید اختلاف بین نتایج به حد موجود برسد.

وی با اشاره به تفاوت بین نرخ های تورم این دو نهاد بیان کرد: با وجود این که سال پایه یکسان است و نمی تواند تفاوت چندانی در چگونگی پردازش داده ها با فرمول ها وجود داشته باشد، چرا که هر دو از فرمول" لاسپیرز" استفاده می کنند احتمالا تفاوت در نتایج به نوع اقلام سبد کالا مربوط می شود، که باید همین تفاوت نیز برطرف شده و آمار یکسان و همسو شوند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تاکیدکرد: مراجع محاسبه و اعلام کننده آمارهای مورد نیاز باید به سمت استاندارد سازی هم چنین یکسان سازی پیشرفته رفته تا آمارهای دقیق و صحیح را در اختیار عموم جامعه، کارشناسان و مسوولین برای برنامه ریزی در کشور قرار دهند.

اختلاف نرخ تورم مرکز آمار و بانک مرکزی از نگاه" آذر"

عادل آذر نیز در مورد تفاوت نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار به ایسنا گفت: دلیل عمده این تفاوت به نوع سبد کالای روستایی و شهری مربوط می شود.

وی با تاکید بر لزوم همسان سازی بین دو نهاد بیان کرد: این هدف در دستور کار شورای عالی آمار نیز قرار دارد براین اساس ما سال پایه را تغییر داده و اکنون با بانک مرکزی در این مورد یکسان هستیم، از سوی دیگر سبد های شهری را نیز تقریبا به یکدیگر نزدیک کرده ایم.

رییس مرکز آمار ادامه داد: در مورد سبد روستایی کمی با یکدیگر اختلاف داریم که بانک مرکزی هنوز سازو کار تورم روستایی را فراهم نکرده است.

او همچنین در مورد این که چرا با وجود این که مرکز آمار مرجع رسمی اعلام نرخ تورم است، بانک مرکزی نیز اقدام به انتشار این آمار می کند، تاکید می کند: هیچ منعی از نظر قانون برای بانک مرکزی وجود ندارد و این نهاد به دلیل حفظ سری زمانی خود اقدام به محاسبه و اعلام نرخ تورم می کند.

آذر تصریح کرد: مرکز آمار مرجع اصلی انتشار آمار در کشور است و مراجع تصمیم گیرنده به آمارهای این مرکز استناد می کنند.

انطباق کامل آمار بانک مرکزی و مرکز آمار تصور درستی نیست

در عین حال ذبیح الله قائمی – معاون آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران _ با بیان این که مرکز آمار و بانک مرکزی از دیرباز به محاسبه و اعلام نرخ تورم می پرداختند، گفت: هر دوی این مراجع سوابق خوبی برای انجام این آمارگیری داشته اند اما تصمیم گیری در مورد اینکه مرکز آمار مرجع رسمی است و بانک مرکزی نیز نرخ تورم را منتشر می کند و باید یک مرجع مبادرت به انجام این کار کند به عهده مراجع بالا خواهد بود.

وی با اشاره به این که بانک مرکزی و مرکز آمار از روش ها و سال پایه یکسانی برای محاسبه نرخ تورم استفاده می کنند، به ایسنا گفت: تنها تفاوت می تواند به سبد کالا باز گردد که امیدواریم در آینده نزدیک این اختلاف برطرف شود.

قائمی تاکید کرد: تصور این که نتیجه ی تورم بانک مرکزی و مرکز آمار کاملا بر یکدیگر منطبق باشند، تصور درستی نیست هر چند که ما معتقدیم باید با یکدیگر همسو و نزدیک شوند.

نرخ تورم ماهانه در هفت ماه سال جاری

ماه مرکز آمار بانک مرکزی
فروردین ماه ۲۹.۸ ۳۲.۳
اردیبهشت ماه ۳۱ ۳۴
خرداد ماه ۳۲.۶ ۳۵.۹
تیرماه ۳۳.۹ ۳۷.۵
مرداد ماه ۳۵.۱ ۳۹
شهریورماه ۳۶ ۴۰.۱
مهر ۳۶.۲ ۴۰.۴
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات