مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک، مصوبه لغو دریافت ایران کد و شبنم در سامانه ثبتارش را رسماً ابلاغ کرد.

به گزارش افکارنیوز ، در بخشنامه فرود عسگری به ادارات گمرک آمده است: پیرو بخشنامه های منتهی به شماره ۷۰۷۲۳/۹۱/۵۰۲۰۱/۱۰۳/۲۹۴۵/۷۳/۱۲۱ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ و ۱۰۳۳۲۱/۹۱/۹۵۵۱۷/۱۰۳/۲۹۴۵/۷۳/۱۸۸ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۲، به پیوست تصویر رونوشت نامه شماره ۴۳۴۸/۲۱۰/۹۲ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۲ اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر حذف دریافت ایران کد و برچسب شبنم در سامانه ثبتارش جهت اطلاع و اقدام با رعایت سایر مقررات ارسال و اعلام می دارد کلیه بخشنامه های پیروی فوق الذکر لغو می گردند.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات