لپ تاپ های موجود در بازار ایران اغلب از برندهای ASUS، SONY، ACER، IBM LENOVO، DELL، APPLE MACBOOK و HP است. قیمت لپ تاپ های موجود در بازار در اولین روز هفته اعلام شد.

به گزارش افکارنیوز ، در حال حاضر در بازار لپ تاپ ایران برندهایASUS، DELL، SONY، ACER، IBM LENOVO، APPLE MACBOOK و HP خرید و فروش می شود. لیست لپ تاپ های موجود در بازار با ذکر مشخصات و جدیدترین قیمت ها در اولین روز هفته به شرح زیر است:

این قیمت ها مربوط به محصولاتی است که در داخل کشور نمایندگی رسمی فروش و گارانتی دارند.

برند: ASUS

مدل قیمت (تومان)
Asus-Kseries-K۴۶CB-i۷-۶-۱T-۲G ۲,۷۱۰,۰۰۰
Asus-VivoBook-S۵۵۰-Touch-i۳-۶-۱T-۲G ۲,۲۰۰,۰۰۰
Asus-Zenbook-UX۲۱E-i۵-۴-۱۲۸-Win۷ ۲,۸۰۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X۴۵۰CC-i۷-۶-۱T-۲G ۲,۵۴۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X۴۵۰CC-i۷-۴-۷۵۰-۲G ۲,۴۲۰,۰۰۰
Asus-VivoBook-S۴۰۰CA-Touch-i۵-۴-۵۰۰-Win۸ ۲,۱۳۰,۰۰۰
Asus-Sseries-S۳۰۰-i۳-۴-۵۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰
Asus-VivoBook-S۲۰۰-Touch-i۳-۴-۵۰۰-Win۸ ۱,۶۳۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X۵۰۱A-i۳-۴-۵۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X۴۰۱A-i۳-۴-۵۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰

برند: SONY VAIO

مدل قیمت (تومان)
Sony-Vaio-S۱۳-۱۳۳CA-i۵-۴-۷۵۰-۱G-Win۸ ۳,۴۴۰,۰۰۰
Sony-Vaio-SVE۱۷-۱۲۵-۲Plus-i۷-۱۶-۱T-۲G-Win۸-BLURW ۴,۵۰۰,۰۰۰
SONY-VAIO-SVF-۱۵-A۱۷-CDB-i۷-۸-۱T-۲G-Win۸-BLURW-Touch ۴,۲۹۰,۰۰۰
Sony-Vaio-SVE۱۷-۱۲۵-Plus-i۷-۱۲-۱T-۲G-Win۸-BLU ۴,۴۰۰,۰۰۰
Sony-Vaio-SVE۱۷-۱۲۵-CDB-i۷-۸-۱T-۲G-Win۸ ۴,۱۴۰,۰۰۰
Sony-Vaio-SVE۱۷-۱۳-DCX-i۷-۶-۵۰۰-۲G-Win۸-BLU ۴,۰۵۰,۰۰۰
Sony-Vaio-SVD۱۱-۲۲۳-i۵-۶-۱۲۸-Win۸-Touch ۴,۰۹۰,۰۰۰
Sony-SVT-۱۴-۱۲۷-i۵-۶-۱۲۸-Win۸-Touch ۳,۶۳۰,۰۰۰
Sony-SVT-۱۴-۱۲۶-i۵-۶-۵۰۰-Win۸-Touch ۳,۱۵۰,۰۰۰
Sony-SVT-۱۳-۱۳۴-i۳-۴-۵۰۰-Win۸-Touch ۲,۶۰۰,۰۰۰
SONY-VAIO-SVF-۱۵-۲۱۶-i۳-۴-۵۰۰-Win۸-Touch ۲,۵۸۰,۰۰۰
Sony-SVT-۱۳-۱۳۲-i۳-۴-۵۰۰-Win۸ ۲,۳۷۰,۰۰۰

برند: ACER

مدل قیمت (تومان)
Acer-Vseries-V۳-۵۷۱G-i۵-۴-۷۵۰-۲G ۲,۰۰۰,۰۰۰
Acer-Vseries-V۳-۵۷۱G-i۷-۸-۱T-۴G ۲,۹۰۰,۰۰۰
Acer-Eseries-E۱-۵۷۱G-i۳-۴-۵۰۰-۱G ۱,۴۲۰,۰۰۰
Acer-Aspire-E۱-۵۳۱G- B۹۶۰-۴-۷۵۰-۱G ۱,۲۷۰,۰۰۰
Acer-Eseries-E۱-۵۷۱G-i۳-۲-۵۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
Acer-Vseries-V۵-۵۷۱-AMD C۷۰-۲-۳۲۰-۵۱۲MB ۸۷۰,۰۰۰

برند: IBM LENOVO

مدل قیمت (تومان)
IBM-Lenovo-Bseries-B۵۹۰-۲۰۲۰-۴-۵۰۰-۱G ۱,۲۴۰,۰۰۰
Lenovo-Essential-G۵۰۰-i۵-۴-۵۰۰-۱G ۱,۷۰۰,۰۰۰
Lenovo-Essential-G۵۰۰-B۹۶۰-۲-۵۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
IBM-Lenovo-Zseries-Z۵۰۰-i۷-۸-۱T-۲G ۲,۵۹۰,۰۰۰
IBM-Lenovo-Eseries-E۵۳۰-Thinkpad-i۳-۴-۵۰۰-۱G ۱,۵۳۰,۰۰۰

برند: MSI

مدل قیمت (تومان)
MSI-Cseries-CX۶۱-i۵-۶-۷۵۰-۲G-Win۷ ۲,۱۳۰,۰۰۰
MSI-Cseries-CX۶۱-i۷-۶-۵۰۰-۲G-Win۷ ۲,۶۵۰,۰۰۰
MSI-Cseries-CR۶۵۰-Dual Core-E۲-۴-۵۰۰ ۱,۲۲۰,۰۰۰
MSI-Cseries-CR۴۳۰-C۷۰-۴-۵۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
MSI-Cseries-CX۴۱-i۵-۶-۵۰۰-۲G-Win۷ ۲,۰۶۰,۰۰۰

برند: APPLE MACBOOK

مدل قیمت (تومان)
Apple-MacBookPro-series-MD۱۰۱-i۵-۴-۵۰۰-Mac ۳,۵۵۰,۰۰۰
Apple-MacBookPro-series-ME۶۶۵-i۷-۱۶-۵۱۲-۱GB-Mac ۷,۵۰۰,۰۰۰
Apple-MacBookPro-series-ME۶۶۴-i۷-۸-۲۵۶-۱GB-Mac ۶,۱۷۰,۰۰۰
Apple-MacBookPro-series-ME۶۶۲-i۵-۸-۲۵۶-Mac ۴,۵۰۰,۰۰۰
Apple-MacBookPro-series-MD۱۰۱-i۵-۴-۵۰۰-Mac ۳,۵۵۰,۰۰۰
Apple-MacBookAir-Series-MD۷۶۱-i۵-۴-۲۵۶-Mac ۴,۱۶۰,۰۰۰
Apple-MacBookAir-Series-MD۷۶۰-i۵-۴-۱۲۸-Mac ۳,۵۵۰,۰۰۰
Apple-MacBookAir-Series-MD۷۱۲-i۵-۴-۲۵۶-Mac ۳,۷۳۰,۰۰۰
Apple-MacBookAir-Series-MD۷۱۱-i۵-۴-۱۲۸-Mac ۳,۲۲۰,۰۰۰
Apple-MacBookAir-Series-MD۲۲۳-i۵-۴-۶۴-Mac ۳,۰۵۰,۰۰۰

برند: HP

مدل قیمت (تومان)
HP-ProBook-۴۵۴۰-i۵-۴-۷۵۰-۲G ۱,۹۰۰,۰۰۰
HP-ProBook-۴۵۴۰-i۳-۴-۷۵۰-۱G ۱,۵۹۰,۰۰۰
HP-ProBook-۴۵۴۵s-A۶-۴-۷۵۰-۲G ۱,۵۷۰,۰۰۰
HP-ProBook-۴۵۰-i۵-۶-۷۵۰-۲G ۱,۹۸۰,۰۰۰
HP-ProBook-۴۵۴۰-i۷-۸-۱T-۲G ۲,۵۶۰,۰۰۰
HP-ProBook-۴۵۴۰-i۵-۴-۷۵۰-۲G ۱,۹۰۰,۰۰۰
HP-ProBook-۴۵۴۰s-i۳-۴-۵۰۰-۱G ۱,۵۵۵,۰۰۰
HP-Compaq-CQ۵۸-B۸۳۰-۴-۵۰۰ ۱,۰۴۰,۰۰۰

برند: DELL

مدل قیمت (تومان)
DELL-XPSL۵۰۲-i۷-۸-۷۵۰-۲GB ۲,۹۶۰,۰۰۰
Dell -۳۵۲۱-i۳-۲-۳۲۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰
Dell -۳۵۲۱-B۱۰۰۰-۲-۳۲۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
Dell -۳۵۲۱-i۳-۴-۵۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰
DELL-۴۰۵۰-i۵-۴-۷۵۰-۱G ۱,۷۴۰,۰۰۰
Dell- ۵۵۲۱-i۷-۴-۷۵۰-۲G ۲,۵۱۰,۰۰۰
DELL-XPSL۵۰۲-i۷-۴-۱T-۲G ۲,۹۵۰,۰۰۰
Dell -۳۵۲۱-i۷-۸-۷۵۰-۲GB-Win۷ ۲,۲۷۰,۰۰۰
Dell -۳۵۲۱-i۷-۸-۱T-۲G-Win۸ ۲,۳۹۵,۰۰۰
Dell -۳۵۲۱-i۵-۴-۱T-۲G ۱,۹۰۰,۰۰۰
Dell -۵۵۲۱-i۵-۴-۵۰۰-۱G-W۸ ۱,۷۶۰,۰۰۰
Dell -۳۵۲۱-i۳-۴-۵۰۰-۱G ۱,۵۸۰,۰۰۰
Dell -۵۵۲۱-i۵-۴-۷۵۰-۲G ۱,۹۴۰,۰۰۰
Dell -۳۵۲۱-i۵-۴-۵۰۰-۱G ۱,۷۴۰,۰۰۰
DELL-۵۵۲۱-i۷-۸-۱T-۲G ۲,۶۰۰,۰۰۰
DELL-۵۱۱۰-i۵-۴-۵۰۰-۱G ۱,۶۶۰,۰۰۰
DELL-۵۱۱۰-i۷-۸-۷۵۰-۱G ۲,۰۴۰,۰۰۰
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات