عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به ۵ ویژگی مشترک اقتصادی دولت دهم و یازدهم اشاره کرد و گفت: کسری بودجه و یارانه ناشی از عدم اجرای قانون است.

به گزارش افکارنیوز ، موسی الرضا ثروتی با اشاره به ادعای دولت مبنی به کسری بودجه و نیز کسری تراز هدفمندی یارانه ها، اظهار داشت: دولت برای اینکه کسری خود را کاهش دهد، باید قانون را اجرا کند.

وی افزود: امسال با اینکه نرخ خرید تضمینی گندم ۷۲۰ تومان پیش بینی شده بود، اما ۸۰۰ تومان خریداری شد، نزدیک به ۶ هزار میلیارد تومان کسری وجود دارد و دولت از ۳۹ هزار میلیارد تومان، ۱۷ هزار میلیارد تومان کسری دارد که باید درآمد کسب کند تا هزینه ها برابر شود.

عضو کمیسیون برنامه مجلس گفت: دولت این کار را انجام نمی دهد که برای تامین آن از دیگر منابع مانند افزایش هزینه گاز، کنتور آب و برق تامین می کند که شرکت ها را با مشکل مواجه می کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه شرکت ها برای دادن کنتور های آب و برق و نظایر آن تاخیر دارند، گفت: علت این است که دولت پول شرکت ها را برای دیگر منابع استفاده می کند.

به گفته ثروتی نماینده بجنورد، در قانون راهکارهای دولت برای تامین منابع مورد نیاز هدفمندی یارانه ها وجود دارد، اما به درستی اجرا نمی شود و در قانون بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که دولت باید اصلاح قیمت انجام دهد که این کار اکنون صورت نمی گیرد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت عنوان کرد، سه دهک حذف نخواهد شد چرا که در اطلاعات و زندگی خصوصی افراد وارد نمی شود، تصریح کرد: دو سوم مصرف حامل ها در تهران بوده و چگونه است با زندگی مردم روستائیان سروکار دارند؛ فردی که با ماشین های خارجی بیشترین مصرف بنزین را دارد، باید پول آن را نیز بپردازد و دلیل ندارد آن روستایی جور بقیه را بکشد و این خارج از عدالت است و دولت اعتدال باید عدالت را رعایت کند.

وی تاکید کرد: اکنون دو سوم مصرف بنزین و گازوئیل در تهران است و اکنون قانون هدفمندی یارانه ها اجرا نمی شود و دولت بی قانون شده است.

ثروتی ۵ ویژگی مشترک دولت احمدی نژاد و روحانی را برشمرد و افزود: تمایل به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، عدم اجرای قانون اصل ۴۴، عدم اجرای قانون، تخلفات قانونی برای تامین کسری یارانه ها و نیز ارائه شعارهای غیر واقعی نمونه این مشترکات است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: دولت با مردم شفاف نیست در دولت قبل کارهای عمرانی انجام می شد، اما در دولت جدید صفر شده است.

وی افزود: دولت جدی و با تدبیر نیست و جرات نمی کند مطالبات را پرداخت کند و زمین گیر شده و دست روی دست گذاشته تا شاید تحریم ها به گونه ای پیش رود که اوضاع مطلوب شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: سیاست دولت در شرایط کنونی نگاه به بیرون از مرزها بوده و منتظر است تا از خارج کشور فرجی شود و کارها رها شده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات