وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر لزوم تشکیل کمیته های مشورتی از سوی تشکل های کارفرمایی تاکید کرد و گفت: این کمیته ها باید در تدوین برنامه ها و به ویژه در سیاست های اشتغال به دولت مشورت بدهند.

به گزارش افکارنیوز ، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی در دیدار با اعضای هیئت مدیره انجمن های صنفی کارفرمایی با اشاره به اینکه جایگاه قانونی کانون ها و تشکل های کارفرمایی به خود آنها تعلق دارد، گفت: هیچ کس جرأت اینکه در تشکل ها دست ببرد، ندارد.

وی با ابراز تمایل برای همکاری با تشکل های کارفرمایی تآکید کرد: این تشکل ها بازوی ما در انجام فعالیت ها هستند و ما با اتکای آنها حرکت می کنیم و من معتقدم تصمیم سازی و کار کارشناسی باید از طریق گفتمان شرکای اجتماعی و بخش خصوصی انجام پذیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر لزوم تشکیل کمیته های مشورتی از سوی تشکل های کارفرمایی تأکید کرد و گفت: این کمیته ها باید در تدوین برنامه ها و به ویژه در سیاست های اشتغال به دولت مشورت بدهند.

ربیعی با تأکید بر تقویت گفت وگوهای کارفرمایی در دولت تدبیر و امید تصریح کرد: تقویم کاری جامعه کارفرمایی با اولویت بندی مسائل و مشکلات برای مشارکت در مراجع تصمیم سازی باید تدوین شود چرا که باید با برنامه دقیقتری در جهت تحقق اهداف توسعه ملی و از جمله سیاست های مربوط به توسعه اشتغال حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه تشکل های کارفرمایی را بازوی خود می دانم، خواستار برطرف کردن مشکلات تشکل ها شد و تصریح کرد: شما باید کمیته های خود را فعال کنید، برای اعضای انجمن صنفی خود برنامه آموزشی بگذارید و مطالعاتتان را در زمینه کاری خود افزایش دهید.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه می خواهم رابطه تشکل ها با سیاست های اشتغال را برقرار کنم، خاطرنشان کرد: باید ظرفیت ها و قابلیت ها را به فعلیت برسانیم.

ربیعی اعلام کرد: برنامه ای را در وزارتخانه دنبال می کنیم که سیاست های اشتغال را با نیروهای شاغل متخصص پیش ببریم؛ به عنوان مثال برای توسعه هتلداری در ایران از نظرات و تجربیات یک هتل دار استفاده کنیم نه اینکه فقط به سطح کارشناسی در وزارتخانه اتکا داشته باشیم.

وی از طایی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال خواست افرادی را برای تدوین سیاست های اشتغال معرفی کند و در ادامه از اعضای تشکل های کارفرمایی نیز خواست تا گفت وگوهای درون گروهی خود را بیشتر و قوی تر دنبال کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به اعضای هیئت مدیره انجمن های صنفی کارفرمایان گفت: شما باید توان کارشناسی خود را قوی کنید تا ما هم در کنار شما رشد کنیم و با هم بتوانیم کارها را به درستی پیش ببریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: ارزش گذاری برای ایجاد کار باید از کودکی آغاز شود و در این زمینه نهادهای مدنی و NGO ها نیز باید فعال باشند.

وی پیشنهاد داد: لیستی از کارهایی که باید صورت پذیرد تهیه و در جلسه دیگر مطرح گردد و ایده ها و طرح ها با توجه به ظرفیت و امکانات با رویکرد قابلیت اجرایی مطرح شود.

اعضای هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی در این دیدار ضمن ارائه گزارشی به طرح مشکلات صنفی خود پرداختند.

اعضای هیأت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی خواستار احیای مجدد شورای عالی تامین اجتماعی شدند و در عین حال اعلام کردند که نقش کانون عالی در تامین اجتماعی قوی تر شود تا مشکلات حل شود.

لازم به ذکر است اعضای هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان از علی ربیعی خواستند تا ترتیبی اتخاذ شود تا نماینده کانون در تمامی جلسات حضور داشته باشند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات