کنترل افزایش مصرف داخل با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به ویژه در بخش انرژی، سبب افزایش توان صادراتی کشور می شود.

به گزارش افکارنیوز ، فاطمه آقامیری کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تداوم هدفمندی یارانه ها در اقتصاد کشور گفت: با توجه به رابطه مستقیم هدفمندی یارانه ها با بهره وری و میزان مصرف منابع در جامعه تداوم این طرح از ضروریات جامعه است.

وی گفت: بررسی آثار هدفمندی یارانه ها در سطح کلان نشان می دهد که دسترسی به اهداف این طرح مهم اقتصادی نیازمند رعایت همه جانبه قانون است تا با مصرف آن بتوان زمینه های سرمایه گذاری را در بخش های مختلف فراهم کرد.

این کارشناس با بیان اینکه اجرای این طرح افزایش صادرات را در بر دارد ادامه داد: کنترل رشد مصرف داخل به وسیله اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به ویژه در بخش انرژی، سبب افزایش توان صادراتی کشور می شود.

آقامیری تاکید کرد: شناسایی درست اقشار آسیب پذیر برای دریافت یارانه ها و اصلاح قیمت برای مصرف مردم از جمله اقداماتی است که طرح هدفمندی یارانه ها را به اهداف افق ۱۴۰۴ نزدیک می کند.

وی اضافه کرد: تورم، مصرف گرایی و گرانی، سه عنصری هستند که در هنگام مشاهده آنها در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، باید در روند اجرای این طرح تجدیدنظر کرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات