چگونگی نرخ سود بانکی، یکی از شاخص های مهمی است که باید در بسته پولی بانک مرکزی در شرایط کنونی اقتصاد به آن توجه شود و زمینه تامین سرمایه در گردش فراهم شود.

به گزارش افکارنیوز، محمد هادی مهدویان کارشناس اقتصادی با بیان مطلب فوق گفت: به طور حتم چگونگی تعیین این نرخ به تنهایی نمی تواند شرایط اقتصادی را بهبود بخشد و این امر نیازمند بازنگری در برخی از سیاست های پولی دیگر است.

وی افزود: در کنار چگونگی نرخ سود بانکی در بسته پولی، بانکی باید زمینه سرمایه گذاری، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و شرایط برای اشتغالزایی در کشور فراهم شود تا کشور به یک ثبات اقتصادی برسد.

مهدویان بیان کرد: به دلیل محدودیت منابع بانک ها، باید در کنار پرداخت تسهیلات بانکی شرایط ایجاد شود که شرکت ها و بنگاههای اقتصادی برنامه ساختار اقتصادی و مالی داشته باشند تا این منابع به شکل مناسب مورد استفاده قرار گیرد، چرا که در غیر این صورت منابع بانکی کفاف هزینه های بخش های اقتصادی را نمی دهد.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد منابع بانک ها در بخش های مختلف توزیع شود، این منابع باید به شکل هدفمند در اختیار بخش های اقتصادی قرار گیرد که نیاز به سرمایه در گردش دارند.

مهدویان خاطرنشان کرد: هر چند در حال حاضر مشکل سرمایه گذاری داریم اما بهتر است در این شرایط منابع به سمت سرمایه در گردش حرکت کند چرا که بسیاری از واحدهای اقتصادی هستند که با کمتر از ظرفیت واقعی کار میکنند و بانکها باید این بخش ها را حمایت کنند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات