مدیرعامل شرکت فرودگاه ها گفت: زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت ها و اجزای فرودگاهی نظیر پارکینگ خودرو، هتل فرودگاهی، CIP، ترمینال بار و هندلینگ بار و مسافر فراهم است که به دو صورت اجاره اماکن و BOT خواهد بود.

به گزارش افکارنیوز ، محمود رسولی نژاد درباره سرمایه گذاری بخش خصوصی در فرودگاه های کشور اظهار داشت: شرکت فرودگاه های کشور یک شرکت درآمد-هزینه ای است و از اعتبارات عمومی دولت استفاده نمی کند بنابراین زمینه های استقبال بخش خصوصی از سرمایه گذاری در فرودگاه ها مهیا شده است.

وی با تأکید بر اینکه سرمایه گذاری بخش خصوصی به رشد صنعت فرودگاهی کشور می انجامد، یادآور شد: شرکت فرودگاه های کشور سالانه فراخوان هایی برای جذب سرمایه گذار خصوصی دارد تا حضور بخش خصوصی در فرودگاه ها هر چه بیشتر شود.

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور با بیان اینکه در حال حاضر پروژه های متعددی با مشارکت بخش خصوصی در فرودگاه های مختلف کشور در حال انجام است، ادامه داد: شرکت فرودگاه های کشور آماده پذیرش سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری در بخش های مختلف فرودگاهی نظیر پارکینگ طبقاتی، بخش های تجاری، هتل و شهر فرودگاهی است.

رسولی نژاد اظهار داشت: در حال حاضر به طور متوسط حدود ۲۰ سرمایه گذار بخش خصوصی به طرح های توسعه ای فرودگاه های کشور وارد شده اند و در فرودگاه های امام خمینی (ره) ، شهید دستغیب شیراز، مشهد، اصفهان و اهواز پروژه هایی را در دست اجرا دارند.


* واگذاری اماکن فرودگاهی به بخش خصوصی در قالب اجاره اماکن و BOT

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور توضیح داد: دفتر بررسی های اقتصادی و بازرگانی شرکت فرودگاه ها با هدف تصمیم سازی درباره موضوع های بازرگانی و سرمایه گذاری و در نگاه کلی تر امور اقتصادی شرکت فعالیت می کند.

رسولی نژاد ادامه داد: این دفتر پس از بحث و بررسی این موضوعات با تصمیم سازی، ضوابط و فرآیند مهم سرمایه گذاری بخش خصوصی را هدایت می کند.

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور اضافه کرد: زمینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت های فرودگاهی شامل سرمایه گذاری در اجزاء فرودگاهی مانند پارکینگ خودرو، هتل فرودگاهی، فروشگاه ها، پمپ بنزین و کارواش، مجموعه های تفریحی و گردشگری، CIP، غرفه های فروش و نمایشگاه کالا، ترمینال های بار، انبار کالا، مجموعه های هندلینگ بار و مسافر است.

وی بیان کرد: این دفتر پس از بررسی، گزینش و انتخاب سرمایه گذار اماکن فرودگاهی را به دو صورت اجاره اماکن و BOT در اختیار سرمایه گذار قرار می دهد.

مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور یادآور شد: از نظر زمانی حداکثر دوره بهره برداری در قرارداد اجاره اماکن پنج سال و دوره بهره برداری از پروژه های سرمایه گذاری به روش BOT (ساخت، بهره برداری، انتقال) ، در یک قرارداد واحد بیست و پنج سال است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات