Google Docs به عنوان محلی برای به اشتراک گذاری بدافزارها مشهور شده بود اما اکنون برای حملات سرقت هویت مورد سوء استفاده قرار می گیرد.

به گزارش افکارنیوز ، مرکز ISC متعلق به مؤسسه SANS در مورد موجی از حملات سرقت هویت که از Google Docs به عنوان فریب استفاده می کند گزارش داد.

Google Docs به عنوان مخزنی برای به اشتراک گذاری بدافزارها مشهور شده بود اما اکنون به طور گسترده ای برای حملات سرقت هویت مورد سوء استفاده قرار می گیرد. این حمله با یک ایمیل آغاز می شود که ظاهرا حاوی لینکی به Google Drive است.

با کلیک کردن روی این لینک، کاربر وارد صفحه ای می شود. این واقعیت که این لینک تقریبا صد در صد لینک گوگل نیست، نشان دهنده این موضوع است که این ایمیل نامعتبر است. تصویر زیر نمایی از صفحه مدکور را نمایش می دهد:

گوگل

با کلیک کردن روی هریک از سرویس های نمایش داده شده در شکل فوق، نام کاربری و کلمه عبور از کاربر درخواست می شود و به این ترتیب سرقت هویت اتفاق می افتد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات