عضو شورای پول و اعتبار گفت: مسکن مهر سهم ۴۲ درصدی در افزایش پایه پولی کشور داشت، تورم را تا ۱۷ درصد افزایش داد و اقتصاد کشور را فلج کرد.

به گزارش افکارنیوز ، محمد حسن نژاد عضو شورای پول و اعتبار طی تماس تلفنی با یک برنامه زنده تلویزیونی در خصوص سیاست های مسکن مهر اظهار داشت: مسکن مهر که ساخته شده است، کار خوبی بوده، اما مهمتر از تأمین مالی مسکن مهر، نحوه تأمین مالی آن است، چرا که براساس برآوردهای انجام شده ۴۲ درصد از پایه پولی کشور به خاطر مسکن مهر بوده است و ۱۶ تا ۱۷ درصد در افزایش تورم تأثیر داشته است.

وی با تاکید بر اینکه مسکن مهر اقتصاد را فلج کرده است، اظهار داشت: دست بردن به جیب بانک مرکزی و برداشت پول توسط دولت از بانک مسکن و بانک مرکزی باعث شده است تا آثار منفی مسکن مهر بر آثار مثبت آن بچربد.

وی در پاسخ به این سؤال که موضع شورای پول و اعتبار در خصوص صندوق پس انداز چیست، گفت: در حال حاضر جو خوبی در شورای پول و اعتبار وجود دارد و موارد به صورت عاقلانه بررسی می شود و به نظر من شورای پول و اعتبار با این صندوق مشکلی نخواهد داشت.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات