وام گرفتن از آن کارهایی است که همه به دنبالش هستند اما خیلی وقت ها بسیاری از ما با وام های مختلفی که بانک ها ارائه می دهند و نحوه دریافت آنها آشنایی نداریم.

به گزارش افکارنیوز ، بانک کارگشایی از آن مجموعه هایی است که در نزد عموم مردم کمتر شناخته شده است و البته نحوه وام دهی اش هم در نوع خود جالب توجه می باشد.

دهم آبان ۱۳۰۵ هجری شمسی قانون تأسیس آن ازتصویب شورای ملی وقت گذشت تحت عنوان مؤسسه رهنی دولتی.

سرمایۀ اولیه آن از محل وجوه صندوق بازنشستگی مستخدمین دولت بود و زیرنظر وزارت مالیه (دارائی) وقت انجام وظیفه می نمود.

پس ازتأسیس بانک ملی ایران درسال۱۳۰۷ از واحدهای تابعۀ این بانک محسوب گردید.

تغییرنام به بانک کارگشائی درسال۱۳۱۸ با تأسیس بانک رهنی ایران (بانک مسکن فعلی) به علت تشابه اسمی صورت گرفت.

اهداف اولیه: رفع نیازهای مالی و فوری مردم باپرداخت قرضه های کوچک ازطریق ترهین و توثیق اموال منقول (طلاآلات، فرش و… ) وانگیزه تأسیس آن جلوگیری از اجحافاتی که برخی ازمؤسسات خصوصی وافراد رباخوار به نیازمندان مالی روا می داشتند.

درحال حاضر نیز باهمان اهداف اولیه کماکان درخدمت اقشار مختلف مردم وشهروندان می باشد. بانک کارگشایی از واحدهای تابعۀ بانک ملی ایران بوده و دارای یک شعبه مرکزی و دو شعبۀ امیرکبیر و امیریه درتهران و حدود پنجاه شعبۀ دیگر دراستانها می باشد.

نحوه دریافت وام و سقف وام های بانک کارگشایی

۱- اعطای تسهیلات تاسقف بیست میلیون ریال به هرمتقاضی درقبال ترهین طلاآلات وحداقل طی دو فقره قرارداد

۲- واگذاری صندوقهای امانی اجاره ای درشعبه مرکزی

۳- بانک کارگشائی به عنوان عامل عرضه مسکوکات طلای بانک مرکزی ازطریق مزایدۀ حضوری (حراج) ودربسته های صدتایی نقش مهمی دراجرای سیاستهای آن بانک درخصوص تعدیل قیمت مسکوکات وتأمین نیاز بازار ایفا می نماید.

۴- تسهیلات مزبور ازمنابع قرض الحسنه تأمین و پرداخت می گردد و چنانچه درآینده تسهیلات دیگری به این بانک واگذار گردد متعاقباً اطلاع رسانی خواهدگردید.

آخرین تعرفۀ خدمات تسهیلات و کارمزدها

۱- تعرفه ارزیابی طلاآلات وتسهیلات اعطائی درقبال آن:

درحال حاضر هرگرم طلای۱۷ و۱۸ عیار، مبلغ۰۰۰ر۳۰۰ ریال ارزیابی شده و یک سوم آن یعنی۰۰۰ر۱۰۰ ریال تسهیلات پرداخت می شود. سقف تسهیلات فردی قرض الحسنه ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰درقالب حداقل دو فقره قرار داد ودرازاء ۲۰۰گرم طلای ۱۷ یا ۱۸ عیارمی باشد. مدت قرارداد یکسال ویکبار نیزقابل تجدید می باشد.

۲- تعرفه کارمزدها

کارمزدتسهیلات پرداختی چهار درصد وحق الحفاظه دریافتی نیز معادل یک و نیم درصد کل مبلغ ارزیابی است.

تسهیلات پرداختی بعداز انقضای قرارداد درصورت عدم تسویه، ماهیانه مشمول یک درصد بعنوان خسارت تأخیرتأدیه نیز می گردد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات