شرکت توسعه رفاه شهر در نشست معاونین مالی و اداری شهرداری های کلانشهرها در تبریز به عنوان عضو کمیته رفاه این شهرداری ها منصوب و انتخاب شد.

در این نشست با تأکید بر لزوم یکپارچگی و ارتقاء سطح معیشت و رفاه کارکنان شهرداری ها و تأثیر آن بر نحوه خدمت رسانی به شهروندان ارجمند، ضمن معرفی شرکت توسعه رفاه شهر به عنوان یکی از شرکت های فعال در حوزه ارائه خدمات رفاهی و تفریحی به شهروندان خصوصاً کارکنان شهرداری ها، این شرکت به عنوان یکی از اعضای کمیته رفاهی همایش کلانشهرها منصوب و انتخاب شد که از این پس با شرکت در جلسات مربوطه آن بتواند زمینه های بهره مندی کارکنان تمام شهرداری های کلانشهرها را مهیا کند.

در ادامه مصوبات نشست معاونین مالی و اداری شهرداری ها در تبریز مقرر شد این شرکت در رابطه با ساخت و اجرای پروژه زائرسرای مخصوص کارکنان شهرداری ها در شهر مقدس مشهد نسبت به تهیه و ارائه طرح توجیهی آن و ارائه در جلسه آتی نشست مذکور اقدام نماید.

در ادامه این گزارش به سهامداری ۱۰۰ درصدی شرکت توسعه رفاه شهر توسط صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران اشاره شده است که تمام سود ناشی از عملیات های این شرکت به حساب کارکنان شهرداری منعکس و پرداخت می شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات