سومین دوره از طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی کل کشور به پایان رسید.

به گزارش افکارنیوز ، سومین دوره از طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی امسال اجرایی شد. در دوره های قبلی از جمله سال های ۸۲ و ۸۷ این طرح ها اجرایی شد.

براساس این گزارش، از جمله ویژگی های این طرح می توان به گردآوری آمار و اطلاعات از خصوصیات کمی و کیفی مسکن در روستاهای کشور شناخت ویژگی های واحدهای مسکونی روستایی و تغییرات ایجاد شده در این واحدها پرداخت. همچنین اهداف کلی این طرح عبارت است از تعیین تعداد واحدهای مسکونی، تفکیک ویژگی های آماری واحدهای مسکونی روستایی، و تعیین مظنه قیمت یک متر مربع زمین و همچنین ساخت آن پرداخت.

نیروهای شاغل در این طرح یک هزار و ۹۶ نفر در کل کشور است که کارشان را از بیستم مهرماه آغاز و در بیستم آبان ماه کار آمارگیری آنها به اتمام رسید.

تعداد کل آبادی های مورد اجرای این طرح ۸ هزار و ۴۴۶ مورد بوده و کل واحدهای مسکونی مورد استفاده ۲۱۱ هزار و ۶۸۴ مورد بوده است.

براساس این گزارش، کار آمارگیری تمامی روستاهای کشور به اتمام رسیده و نتایج آن در پایان سال در قالب یک کتاب استانی و مرجع منتشر می شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات