خودروی سمند LX در بازار به قیمت ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار و در کارخانه ۲۳ میلیون تومان به فروش می رسد.

به گزارش افکارنیوز، قیمت ها به شرح زیر است:

نام خودرو

قیمت بازار

قیمت کارخانه

سمند SE

۲۵,۸۰۰,۰۰۰

۲۰,۶۲۰,۰۰۰

سمند LX دوگانه سوز

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۶,۸۵۰,۰۰۰

سمند LX

۲۵,۵۰۰,۰۰۰

۲۳,۰۰۰,۰۰۰

سمند LX یورو ۴

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۶,۷۰۵,۰۰۰

سمند سورن MUX

۳۱,۰۰۰,۰۰۰

۲۶,۸۵۰,۰۰۰

سمند سورن MUX با رینگ معمولی

۲۸,۴۰۰,۰۰۰

۲۶,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

۳۰,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با رینگ معمولی

۳۰,۳۰۰,۰۰۰

۲۸,۵۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با تریم بژ

۳۴,۵۰۰,۰۰۰

۳۲,۰۰۰,۰۰۰

سمند سورن ELX با موتور EF۷

۳۷,۰۰۰,۰۰۰

۳۵,۰۰۰,۰۰۰

سمند EF۷ یورو ۴

۲۸,۲۰۰,۰۰۰

۲۷,۹۴۷,۰۰۰

سمند EF۷ دوگانه سوز

۲۷,۰۰۰,۰۰۰

۲۷,۶۹۰,۰۰۰

سمند EF۷ دوگانه سوز یورو ۴

۲۹,۱۰۰,۰۰۰

۲۹,۳۵۷,۰۰۰

سمند سریر

---

---

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات