روغن نباتی

قیمت

روغن جامد لادن طلایی ۴۵۰۰ گرمی

۲۰۸۰۰

روغن جامد لادن ۵ کیلویی

۲۱۰۰۰

روغن جامد لادن ۱۶ کیلویی

۶۵۰۰۰

روغن نیمه جامد با طعم کره ۴.۵ کیلویی چین چین

۲۰۹۹۰

روغن نیمه جامد ۴.۵ کیلویی چین چین

۱۸۹۵۰

روغن جامد آفتاب حلب ۱۶ کیلویی

۶۵۰۰۰

روغن جامد لادن ۶۹۰ گرمی طلایی

۴۷۹۰

روغن مایع رویال آفتابگردان ۱۳۵۰ گرمی لادن طلایی

۷۶۰۰

روغن مایع رویال آفتابگردان ۸۱۰ گرمی لادن طلایی

۴۸۵۰

روغن مایع لادن ۸۱۰ گرمی کانولا

۴۹۰۰

روغن مایع سرخ کردنی بهار ۱۳۵۰ گرمی

۶۵۰۰

روغن مایع سرخ کردنی بهار ۸۱۰ گرمی

۴۰۰۰

روغن مایع آفتابگردان فامیلا ۸۱۰ گرمی

۴۷۵۰

روغن مایع سرخ کردنی فامیلا ۱۳۵۰ گرمی

۶۴۰۰

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات