ریش تراش ۶۹۹۰ فیلیپس در بازار به قیمت ۲۱۵ هزار تومان به فروش میرسد.

به گزارش افکارنیوز ، قیمت ها به شرح زیر است:

نام محصول -

قیمت

مدل

ریش تراش مسافرتی ۸۰۴ فیلیپس
سفری
کارکرد با باطری قلمی
دو تیغه
اصلاح تمیز

۸۰,۰۰۰ تومان

HQ۸۰۴

ریش تراش مسافرتی ۸۰۳ فیلیپس
سفری
کارکرد با باطری قلمی
دو تیغه
اصلاح تمیز

۹۷,۰۰۰ تومان

HQ۸۰۳

ریش تراش ۶۹۴۶ فیلیپس
خط زن: دارد
برقی
ساخت چین

۱۵۵,۰۰۰ تومان

HQ۶۹۴۶

ریش تراش ۸۹۰ فیلیپس
اصلاح تر و خشک
شستشو زیرآب
شارژ فوری
شارژی برقی
نشانگر شارژ

۳۴۰,۰۰۰ تومان

AT۸۹۰/۲۰

ریش تراش F۵۸۰۰ رمینگتون
تیغه های تیتانیوم
زمان استفاده: ۶۰ دقیقه
شارژی - برقی
شارژ با USB

۲۷۵,۰۰۰ تومان

F۵۸۰۰

ریش تراش ۶۹۹۶ فیلیپس
شارژ سریع: سه دقیقه
خط زن
برقی- شارژی
ساخت چین

۱۷۵,۰۰۰ تومان

HQ۶۹۹۶

ریش تراش ۱۲۶۰ فیلیپس
اصلاح تر و خشک
شارژی
شارژ فوری

۸۲۵,۰۰۰ تومان

RQ۱۲۶۰

ریش تراش ۱۱۷۵ فیلیپس
اصلاح تر و خشک
استفاده: ۵۰ دقیقه
دارای خط زن
شارژی
ساخت هلند

۶۸۹,۰۰۰ تومان

RQ۱۱۷۵

ریش تراش فوق حساس۱۱۵۵ فیلیپس
اصلاح تر و خشک
زمان: ۵۰ دقیقه
خط زن: دارد
شارژی
ساخت هلند

۵۹۸,۰۰۰ تومان

RQ۱۱۵۵

ریش تراش ۸۶۰ فیلیپس
شارژی برقی
شارژ فوری
تیغه قابل شستشو
دارای خط زن

۲۷۱,۰۰۰ تومان

PT۸۶۰/۱۶

ریش تراش ۶۵۵ رمینگتون
تیغه های تیتانیوم
شارژی - برقی
زمان استفاده: ۳۰ دقیقه
شارژ سریع: ۵ دقیقه

۲۴۵,۰۰۰ تومان

R۶۵۵

ریش تراش ۶۹۴۰ فیلیپس
سه تیغه
خط زن

۱۵۵,۰۰۰ تومان

HQ-۶۹۴۰

ریش تراش ۱۲۸۰ با جت کلین فیلیپس
اصلاح تر و خشک
سه تیغه
نمایشگر شارژ
تمیزکننده خودکار

۱,۱۹۸,۰۰۰ تومان

RQ۱۲۸۰/CC

ریش تراش ۱۲۸۵ فیلیپس
سری Gyro flex ۳D
شارژی
زمان استفاده: ۶۰ دقیقه
ساخت هلند

۱,۰۶۵,۰۰۰ تومان

RQ۱۲۸۵

ریش تراش ۱۲۶۰ باجت کلیین فیلیپس
اصلاح تر و خشک
زمان استفاده: ۱ساعت
خط زن: دارد
شارژی - برقی
ساخت هلند

۱,۰۴۸,۰۰۰ تومان

RQ۱۲۶۰CC

ریش تراش ۵ تیغ ۶۱ پاناسونیک
۵
تیغ
زیر دوشی
اصلاح تر وخشک
یک ساعت شارژ
۴۵
دقیقه اصلاح بدون سیم
ساخت ژاپن

۹۹۰,۰۰۰ تومان

ES-LV۶۱-K

ریش تراش ۱۲۸۰ فیلیپس
اصلاح تر و خشک
سه تیغه
نمایشگر شارژ

۸۹۹,۰۰۰ تومان

RQ۱۲۸۰/۱۷

ریش تراش ۱۲۵۰ فیلیپس
سه تیغ
شارژی
ساخت هلند

۷۴۰,۰۰۰ تومان

RQ۱۲۵۰

ریش تراش ۹۲۰ با تمیز کننده فیلیپس
تمیز کننده خودکار
برقی شارژی
شستشو زیر آب
خط زن
۳
تیغه ۳ ردیفه

۷۳۶,۰۰۰ تومان

PT۹۲۰CC

ریش تراش ۱۱۶۰ فیلیپس
اصلاح تر و خشک
شارژی
زیردوشی
شارژ فوری

۶۴۵,۰۰۰ تومان

RQ۱۱۶۰/۱۷

ریش تراش ۹۲۰ فیلیپس
اصلاح تر و خشک: ندارد
زمان استفاده: ۶۰ دقیقه
خط زن: دارد
شارژی
ساخت چین

۵۵۳,۰۰۰ تومان

PT۹۲۰

ریش تراش ۸۷۰ فیلیپس
۱
ساعت شارژ
۵۰
دقیقه استفاده

۴۰۲,۰۰۰ تومان

PT۸۷۰/۱۶

ریش تراش ۷۸۰۰ رمینگتون
اصلاح تر و خشک
مدت استفاده: ۶۰ دقیقه
دارای خط زن
شارژی - برقی
ساخت چین

۳۴۳,۰۰۰ تومان

F۷۸۰۰

ریش تراش ۵۱۵۰ رمینگتون
اصلاح تر و خشک: ندارد
زمان استفاده: ۳۰ دقیقه
خط زن: دارد
شارژی و برقی
ساخت چین

۲۷۳,۰۰۰ تومان

R۵۱۵۰

ریش تراش ۶۹۹۰ فیلیپس
شارژی و برقی
سه تیغه

۲۱۵,۰۰۰ تومان

HQ۶۹۹۰

ریش تراش مسافرتی ۸۰۱ فیلیپس
سفری
کارکرد با باطری قلمی
دو تیغه
اصلاح تمیز

۹۷,۰۰۰ تومان

HQ۸۰۱

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات