سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ به قیمت ۱۱۶ میلیون تومان به فروش می رسد.

به گزارش افکارنیوز ، قیمت ها به شرح زیر است:

سوزوکی

قیمت بازار

قیمت کارخانه

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰

---

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵

۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰

---

سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸

۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

---

سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸

۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰

---

سوزوکی کیزاشی دنده معمولی. نیمه فول

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰

سوزوکی کیزاشی اتومات فول

۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

---

سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول

۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات