مشاور انجمن خودروسازان با بیان اینکه مشکل تامین نقدینگی خودروسازان به عنوان مهمترین و اصلی ترین دغدغه های فعالین این صنعت کماکان به قوت خود باقی است‏ اظهار داشت: بر همین اساس با وجود لغو تحریم صنعت خودرو به دنبال مذاکرات ژنو هم نمی توان منتظر کاهش سریع قیمت خودرو حداقل ظرف ۶ ماه آینده بود.

به گزارش روابط عمومی شورای هماهنگی انجمن های تخصصی صنایع همگن قطعه سازی کشور، انجمن سراسری تحت نظارت مستقیم وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هدف کمک به احیاء صنعت خودرو کشور و با رویکرد ایجاد همکاری، هم افزایی و یکسان سازی سیاست ها و اهداف فیمابین انجمن های تخصصی در صنعت خودرو و قطعه سازی کشور در چارچوب قوانین فعالیت می کند.

بر این اساس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی خودرو کشور متشکل از انجمن های تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازی استان ها است.

یادآور می شود: این انجمن با حضور در جلسات مشورتی و تصمیم سازی صنعت خودو کشور به عنوان بازوی مشاوره ای وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه خودرو و قطعه سازی خواهد بود و به مرور فعالیت های غیر حاکمیتی دولت در این حوزه در راستای سیاست های کلی نظام و تبصره ذیل ماده ۱۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه از سوی وزارت صنایع به این انجمن محول می شود.

پیش از این شورای هماهنگی انجمن های تخصصی صنایع همگن قطعه سازی کشور در بیانیه ای طرح ضربتی احیاء صنعت خودرو خواستار شده بود و با تبیین راهکار های جدید بدنبال رفع موانع موجود در صنعت خودرو و قطعه سازی کشور شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات