بانک مرکزی در جدیدترین گزارش شاخص های عمده اقتصادی سال ۹۱، رشد اقتصادی با احتساب نفت را منفی ۵.۸ درصد، رشد نقدینگی را ۲۹ درصد، نرخ بیکاری را ۱۲.۲ درصد و کل بدهی خارجی را ۷ میلیارد و ۶۸۲ میلیون دلاراعلام کرد.

به گزارش افکارنیوز ، براساس جدیدترین آمار بانک مرکزی از شاخص های عمده اقتصادی کشور در سال ۹۱، رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت در پایان این سال منفی ۵.۸ درصد و بدون نفت منفی ۳.۱ درصد اعلام شد.

پیش از این بانک مرکزی رشد تولید ناخالص داخلی ۹ ماهه ابتدای سال ۹۱ را منفی ۵.۴ درصد اعلام کرده بود.

همچنین نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۹۱ نسبت به پایان سال قبل از آن ۲۹.۰ درصد و کل بدهی های خارجی در پایان سال گذشته ۷ میلیارد و ۶۸۲ میلیون دلار است.

بر این اساس آمار بانک مرکزی تراز حساب جاری در پایان سال گذشته ۲۶ میلیارد و ۲۷۱ میلیون دلار، تراز ازرگانی ۳۰ میلیارد و ۹۷۵ میلیون دلار، صادرات کالا ۹۸ میلیارد و ۳۳ میلیون دلار و واردات کالا ۶۷ میلیارد و ۵۸ میلیون دلار اعلام شده است.

بانک مرکزی در گزارش جدید خود درآمد دولت در پایان سال ۹۱ را بیش از ۵۶۸ هزار ۲۰۳ میلیارد ریال، واگذاری دارایی های سرمایه ای را بیش از ۴۲۸ هزار و ۵۲۱ میلیاردریال، تملک دارایی های سرمایه ای را بیش از ۱۵۲ هزار و ۲۷۷ میلیارد ریال و کسری تراز عملیاتی و سرمایه ای را ۴۵ هزار و ۵۴۶ میلیاردریال اعلام کرد.

همچنین جمعیت کل کشور در پایان سال گذشته با رشد ۱.۲ درصد؛ ۷۶ میلیون نفر، نرخ بیکاری ۱۲.۲ درصد و جمعیت فعال کشور ۲۴.۱ میلیون نفر است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات