سازمان جهانی کار با ارائه پیشنهاد اصلاح قانون کار توسط کشورها اعلام کرد: اصلاح قانون کار برای پوشش دادن همه اشکال کار در کشورها، ضروری است.

به گزارش افکارنیوز ، سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره وظایف دولت ها در زمان بحران اقتصادی و کار اعلام کرد: یافته ها نشان می دهد کاهش حجم عظیمی از مخارج دولت ها باعث کوچک شدن اندازه سیستم های مدیریت نیروی کار در بسیاری از کشورها شده است.

بر پایه این گزارش، بحران اقتصادی جهانی تاکنون تاثیر زیادی بر سیستم های کارگری سراسر جهان داشته و لازم است تا یک ارزیابی دوباره ای از سیاست های بازار کار، اشتغال، حمایت های اجتماعی و روابط صنعتی انجام شود.

هم اکنون یک شکاف بزرگی بین ظرفیت های دولت در بازار کار کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه وجود دارد. سازمان جهانی کار کتابی در این زمینه منتشر کرده و در آن چند پیام کلیدی برای سیاست گذاران کشورها وجود دارد.

یکی از این موارد، برجسته شدن نقش کارفرمایان و کارگران و تقویت قدرت چانه زنی آنها در مقابل دولت است. همچنین نیاز به اصلاح قانون کار برای پوشش دادن همه اشکال کار در کشورها و از سویی مدرنیزه کردن بازرسی های کار برای جلوگیری از دور زدن قوانین به عنوان دیگر موارد مهم قابل اشاره در این بخش است.

همچنین در اولویت قرار دادن مسائل مربوط به کارگران در برنامه ریزی های کشورها از سوی سازمان جهانی کار مورد تاکید است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات