میزان اسکناس و مسکوک منتشر شده در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰،۱۵.۴ درصد افزایش یافته است.

به گزارش افکارنیوز ، میزان اسکناس و مسکوک منتشر شده در سال ۹۱ به ۳۹۰۴۲۰.۲ میلیارد ریال رسیده است.

همچنین بنا به اعلام بانک مرکزی میزان اسکناس و مسکوک نزد بانک ها در پایان سال ۹۱ با کاهش ۱۳.۲ درصدی به ۴۱۴۴۵ میلیارد ریال رسیده است.

براین اساس طی سال های ۸۸،۸۹ و ۹۰ میزان اسکناس و مسکوک منتشر شده به ترتیب از رشد ۱۵،۳۹ و ۲.۱ درصدی برخوردار شده است که سال ۸۹ همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بوده است.

میزان اسکناس و مسکوک نزد بانک ها نیز در سال ۸۸،۲۰.۳ درصد کاهش، در سال ۸۹،۸. ۶ درصد افزایش و مجددا در سال ۹۰،۲۲.۳ درصد کاهش یافته است.

بنا این گزارش میزان سپرده های قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰،۳۷.۶ درصد افزایش یافته و به ۴۹۱۵۳۴.۵ میلیارد ریال رسیده است.

همچنین میزان سپرده های دیداری بانک ها نزد بانک مرکزی (شامل سپرده های مدت دار ویژه و سپرده های دیداری ارزی) با ۱۷ درصد رشد به ۱۱۲۶۵۰.۸ میلیارد ریال رسیده است.

این گزارش میزان بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی را در سال ۹۱،۴۶۲۰۹.۳ میلیارد ریال اعلام کرده که نسبت به سال ۹۰،۱۶.۹ درصد کاهش یافته است.

همچنین میزان بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰،۲۱.۹ درصد رشد کرده و به ۴۴۲۱۰۴.۵ میلیارد ریال رسیده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات