مدیر عامل شرکت آب منطقه ای تهران با اشاره به کسری تاریخی آبی و میزان بارش ها از ابتدای سال آبی جاری تاکنون گفت: ۵۱ میلیمتر بارندگی داشتیم و حجم ذخایر سدها به ۴۵۰ میلیون متر مکعب رسیده است که نسبت به سال گذشته حدود ۲۵۰ میلیون متر مکعب کاهش دارد.

به گزارش افکارنیوز ، خسرو ارتقایی با تاکید بر این که منابع آب در شرق استان محدودتر از غرب است گفت: متوسط بارش دو ماهه اول سال آبی ۵۲ میلیمتر است اما باید توجه داشت که در سال گذشته میزان بارش از ابتدای مهر تا پایان آبان ۷۰ میلیمتر بوده است.

وی تصریح کرد: میزان ذخایر سدها نیز در دو ماهه نخست سال آبی گذشته حدود ۷۰۰ میلیون متر مکعب بوده است که همه این آمارها بیانگر این است که میزان بارندگی ها خوب نیست.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای تهران با اشاره به کاهش حجم ذخایر سدها به حدود ۳۵ درصد نسبت به زمان مشابه سال گذشته گفت: براساس پیش بینی ها میزان بارش در استان تهران نرمال خواهد بود اما با توجه به خشکسالی ای که در سال قبل داشتیم دچار کسری تاریخی منابع آب هستیم.

ارتقایی با اشاره به این که سال قبل تهران رتبه آخر را از لحاظ میزان بارش ها داشت، گفت: این درحالی است که سال گذشته میزان بارش ها نسبت به سال قبل تر ۳۳ درصد و نسبت به درازمدت ۲۰ درصد کم شده بود و اکنون شاهد کاهش ۲۰ میلیمتری بارش ها در دو ماهه نخست سال آبی نسبت به سال قبل هستیم.

به هیچ عنوان نباید از آب خام استفاده شود

وی در واکنش به پرسشی در مورد نوع برخورد با شهرداری که گاه از آب تصفیه شده برای موارد غیر لازم استفاده می کند، تصریح کرد: گلایه ما از دوستان خودمان است؛ تاکید داریم که به هیچ عنوان نه تنها از آب تصفیه شده بلکه از آب خامی که به تصفیه خانه می رود نیز نباید در بخش آبیاری استفاده شود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای تهران با اشاره به این که شهرداری حدودا ۱۵۰ میلیون متر مکعب از چاه های مجاز برای مصارف خود استفاده می کنند و به همین میزان نیز از چاه های غیر مجاز برداشت دارند که در مجموع می توان گفت شهرداری بالغ بر ۲۸۰ میلیون متر مکعب آب از چاه ها برداشت می کند.

ارتقایی با اشاره به این که اکثر چاه های به کار گرفته شده در مناطقی هستند که آب این چاه ها برای شرب مناسب نیست گفت: شهرداری از آب خام قابل شرب نیز نباید استفاده کند.

صدور مجوز برای ۷۰۰ حلقه از ۱۰ هزار چاه غیر مجاز

وی با تاکید بر صدور مجوز برای ۷۰۰ حلقه چاه غیر مجاز گفت: از ۱۰ هزار چاه غیر مجازی که در تهران وجود دارد به ۷۰۰ حلقه در یک سال و نیم گذشته مجوز داده شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران با اشاره به این که به چاه های تهران پروانه داده می شود گفت: در شهر تهران برای صدور پروانه محدودیت نداریم و در ساماندهی چاه ها هدف ما کمک به تامین آب شرب است.

عدم باروری ابرها به خاطر کمبود اعتبار

ارتقایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر انجام باروری ابرها برای ایجاد بارندگی گفت: به خاطر کمبود اعتبار نتوانستیم امسال باروری ابر انجام دهیم.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات