قائم مقام معاون وزیر نفت در امور اقتصادی و بازرگانی و مدیر کل امور اقتصادی وزارت نفت گفت: با وجود این که در سالهای اخیر درآمدهای نفتی افزایش یافته است اما نتیجه کسب شده نشان می دهد که در تمام این سالها با کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش نرخ بیکاری و افزایش نرخ تورم روبه رو بودیم.

به گزارش افکارنیوز ، دکتر سید مسعود هاشمیان در پیش نشست همایش ملی نفت و توسعه اقتصادی با موضوع مدیریت درآمدهای نفتی با اشاره به این که تا سال ۲۰۳۵ پایه انرژی جهان منابع هیدروکربنی است گفت: بنابراین تغییرات رشد اقتصادی دنیا باعث تغییرات در شدت گرفتن مصرف منابع هیدروکربنی خواهد شد. به همین دلیل اگر قرار باشد که ما از مزیت مطلق کشور در جهان در جهت رفاه استفاده کنیم باید بدانیم که چگونه درآمد حاصل شده را به صورت بهینه مدیریت کنیم.

وی با اشاره به این که ایران با داشتن ۱۷.۲ درصد ذخایر گازی دنیا، رتبه اول جهان و با داشتن ۱۱ درصد ذخایر نفتی دنیا، رتبه سوم را داراست گفت: در مجموع ایران در داشتن ذخایر هیدروکربنی دارای رتبه اول جهان است.

او اظهار کرد: متاسفانه منابعی که در دانشگاهها تدریس می شود به خصوص در رشته اقتصاد، تنها اقتصاد منابع است که در این درس هم فقط به بررسی آب و زمین پرداخته می شود؛ زیرا منابع درسی ما منابع ترجمه ای هستند و ما به مهمترین حوزه و مساله در کشور خودمان یعنی نفت توجهی نکرده ایم.

وی با اظهار این که مقدار انرژی مصرفی در داخل کشور بیش از میزان صادراتی آن است گفت: باید مصرف داخلی را هم مدیریت کرد.

هاشمیان با طرح این سوال که چقدر توانسته ایم اقتصاد را به سمت تصحیح استفاده از درآمدهای مالیاتی سوق دهیم و آیا فرهنگ جامعه را برای پذیرش آن آماده کرده ایم؟ گفت: برای پاسخ گویی به این سوالات ابتدا باید در حوزه اندیشه تغییراتی را ایجاد کنیم تا بتوانیم برنامه نظری قوی براساس توانایی ها و امکانات سرزمینی خودمان تولید کنیم وگرنه همان روند قبلی را خواهیم رفت.

او ساختار غلط بودجه به همراه استفاده نامناسب دولت از درآمدهای نفتی، عدم برنامه ریزی کارا برای توسعه صنعت نفت و عدم استفاده از پتانسیل درآمدهای صادراتی برای درآمدزایی در سایر بخش ها را از جمله معضلات بخش مدیریت درآمد نفتی کشور عنوان کرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات