بانک مرکزی در تازه ترین گزارش خود رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ایران را در سال ۱۳۹۱ رقم بسیار ضعیف منفی ۹.۵ درصد اعلام کرد که پایین ترین نرخ رشد ارزش افزوده این بخش در سالیان اخیر محسوب می شود.

به گزارش افکارنیوز ، پیشتر وزیر صنعت، معدن و تجارت از منفی شدن نرخ رشد بخش صنعت و معدن کشور در سال قبل برای نخستین بار خبر داده بود. خبری که حالا در گزارش تازه بانک مرکزی بر آن صحه گذاشته شده است.

در گزارش بانک مرکزی نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سالهای ۱۳۸۸،۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۵.۱، ۱۰ و ۳.۷ درصد اعلام شده که این نرخ در سال قبل به رقم ناامیدکننده منفی ۹.۵ درصد رسید.

به صورت تفکیک شده نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در ماه های اول تا چهارم سال ۱۳۹۱ به ترتیب منفی ۹.۱، ۸.۱، ۱۲.۷ و ۸.۲ درصد بوده است.

البته منفی شدن نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۰ آغاز شد. جایی که در آن نرخ رشد ارزش افزوده این بخش به منفی ۰.۷ درصد رسید.

اما آمار بانک مرکزی درباره عملکرد ضعیف بخش صنعت و معدن در سال ۱۳۹۱ به همین جا ختم نمی شود. براساس آمارهای بانک مرکزی سال قبل میزان سرمایه گذاری پروانه های بهره برداری از واحدهای صنعتی با افت کم سابقه منفی ۴۳.۵ درصد مواجه شد. ضمن اینکه تعداد پروانه های بهره برداری از واحدهای صنعتی هم بالغ بر ۳۶.۱ درصد کاهش یافت.

در زمینه صدور جواز تاسیس واحدهای صنعتی نیز اوضاع اصلا تعریفی ندارد، به طوری که اگرچه تعداد جوازها ۵.۶ درصد افزایش یافته اما میزان سرمایه گذاری آنها معادل ۲۹ درصد کاهش را تجربه کرده است.

همچنین شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی هم در سال ۱۳۹۱ معادل منفی ۹.۹ درصد دچار افت شد.

نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در حالی در سال قبل به رقم بسیار ضعیف منفی ۹.۵ درصد رسید که پیشتر محمدرضا نعمت زاده در برنامه پیشنهادی خود به مجلس رسیدن به متوسط رشد سالانه ۱۲ درصدی ارزش افزوده بخش صنعت و معدن را جزو اهداف اصلی خود در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح کرده بود.

با این حال به نظر می رسد در بهترین حالت ممکن می توان انتظار داشت با توجه به اینکه هم نرخ رشد اقتصادی و هم نرخ رشد صنعت در سال قبل منفی بودند هر دو نرخ در پایان امسال صفر شوند.

در چند سال گذشته همواره بین مرکز آمار، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه چگونگی نرخ محاسبه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن اختلافنظر وجود داشت و هر یک از این دستگاهها اعداد متفاوتی را به عنوان نرخ رشد صنعتی کشور معرفی می کردند. این در حالی است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه، مرکز آمار به عنوان مرجع اصلی اعلام شاخص های اقتصادی تعیین شده است.

در هشت سال گذشته نرخ رشد بخش صنعت فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرد و در بیشتر مواقع نیز روند نزولی داشته است. براساس آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد صنعت در سال ۱۳۸۴ معادل ۷.۸ درصد بود که این رقم در سال ۱۳۸۹ به شش درصد کاهش یافت. رشد بخش صنعت در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ هم به ترتیب ۹،۷. ۹،۵ و ۵.۶ درصد بود.

از سوی دیگر براساس آمار بانک مرکزی نرخ رشد صنعت در سال ۱۳۸۴ معادل ۱۳.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۳۸۹ به ۱۰ درصد کاهش یافت. رشد بخش صنعت در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ نیز به ترتیب ۱۰.۷، ۰.۷، ۲.۴ و ۵.۳ درصد بود. ضمن اینکه در ۹ ماهه ۱۳۹۰ نرخ رشد صنعت براساس اطلاعات بانک مرکزی مرکزی تنها ۴.۹ درصد بود.

بعد از ادغام وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ نیز رشد صنعتی کشور روند نزولی داشته است؛ به طوری که از نرخ رشد ۱۰ درصدی در سال ۱۳۸۹ به ۴.۹ درصد در ۹ ماهه ۱۳۹۰ رسید.

در سال ۱۳۹۱ نیز با توجه به نوسان های ارزی رخ داده و تشدید تحریم ها نرخ رشد صنعت کشور به شدت کاهش یافت؛ به طوری که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت و براساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی برای نخستین بار لین نرخ منفی شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات