خودروی پراید ۱۳۲ SX در بازار ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار و در کارخانه ۱۵ میلیون و ۸۲ هزار تومان به فروش می رسد.

به گزارش افکارنیوز ، قیمت ها به شرح جدول زیر است:

نام خودرو

قیمت بازار (تومان)

قیمت کارخانه (تومان)

پراید ۱۳۲ EX

۱۸,۲۰۰,۰۰۰

---

پراید ۱۳۲ SE

۱۹,۲۰۰,۰۰۰

---

پراید ۱۳۲ LE

۱۸,۰۰۰,۰۰۰

---

پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز

۱۹,۸۰۰,۰۰۰

---

پراید ۱۳۲ SX

۱۷,۶۰۰,۰۰۰

۱۵,۰۸۲,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SL

۱۶,۷۰۰,۰۰۰

۱۴,۵۹۱,۰۰۰

پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

---

پراید ۱۴۱ EX

۱۷,۲۰۰,۰۰۰

---

پراید ۱۴۱ SX

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۴,۲۱۳,۰۰۰

پراید ۱۴۱ SL

---

۱۳,۷۲۰,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SE

۱۹,۹۰۰,۰۰۰

---

پراید ۱۱۱ EX

۱۹,۴۰۰,۰۰۰

---

پراید ۱۱۱ LE

۱۸,۹۰۰,۰۰۰

---

پراید ۱۱۱ SX

۱۸,۴۰۰,۰۰۰

۱۵,۲۶۸,۰۰۰

پراید ۱۱۱ SL

۱۷,۸۰۰,۰۰۰

۱۴,۷۷۶,۰۰۰

پراید SL ۱۳۱

۱۶,۲۰۰,۰۰۰

۱۴,۴۷۴,۰۰۰

پراید SL ۱۳۱ گازسوز

۱۸,۵۰۰,۰۰۰

---

پراید SX ۱۳۱

۱۷,۸۰۰,۰۰۰

۱۴,۹۶۷,۰۰۰

پراید SE ۱۳۱

۱۸,۷۰۰,۰۰۰

---

پراید LE ۱۳۱

۱۷,۶۰۰,۰۰۰

---

پراید LE ۱۳۱ گازسوز

۱۹,۶۰۰,۰۰۰

۱۶,۷۷۴,۰۰۰

پراید EX ۱۳۱

۱۸,۳۰۰,۰۰۰

۱۵,۷۶۷,۰۰۰

پراید EX ۱۳۱ گازسوز

۱۹,۲۰۰,۰۰۰

۱۷,۲۶۷,۰۰۰

پراید TL ۱۳۱

۱۷,۵۰۰,۰۰۰

---

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات