معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به این که مصرف برق در تابستان بیش از مصرف در فصول دیگر است، اظهار کرد: در تابستان نرخ برق نسبت به سایر فصول ۲۰ درصد بیشتر است تا انگیزه ای برای کاهش مصرف باشد.

به گزارش افکارنیوز ، هوشنگ فلاحتیان با اشاره به این که موضوع مذکور بحث تازه ای نیست و پیش از این هم اعمال می شد، گفت: بهای برق مصرفی مشترک بیش از ۷۵ درصد از مردم در یک ماه کمتر از ۱۰ هزار تومان است که به ازای هر روز ۳۰۰ تومان می شود که کمتر ازقیمت یک بسته پفک است.

وی با تاکید بر این که قیمت برق در ایران درحال حاضر نازل ترین قیمت در منطقه خاورمیانه است گفت: افزایش قیمتی که مردم در حوزه برق احساس کردند مربوط به برق مصرفی در تابستان است که معمولا قبض آن در پاییز وصول می شود.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به این که تعرفه برق تغییر نکرده است، گفت: تنها ردیفی به قبوض برق اضافه شده که براساس آن ۳۰ ریال عوارض به ازای هر کیلووات ساعت از مشترک گرفته می شود.

دریافت۴۵۰۰ میلیارد ریال عوارض برای کمک به برق رسانی روستایی

فلاحتیان معاون وزیر نیرو

فلاحتیان در پاسخ به این پرسش که عوارض اخذ شده ای که برای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر و کمک به برق رسانی روستایی دریافت می شود به چه میزان یاری دهنده وزارت نیرو است؟ گفت: در سال ۲۰۰ میلیارد کیلووات ساعت انرژی می فروشیم که بخشی از مشترکین مانند روستاییان از پرداخت عوارض معاف هستند.

وی ادامه داد: با احتساب مشترکین معاف از پرداخت عوارض، ۱۶۰ میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شده شامل عوارض می شوند که رقم دریافتی عوارض در سال حدود ۴۵۰۰ میلیارد ریال می شود.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در پایان خاطرنشان کرد: هزینه برق بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها هیچ گونه افزایشی نداشته است و فقط براساس مصوبه مجلس سه تومان عوارض دریافت شود که رقمی بسیار جزیی است و در کل کشور حدود ۵۰ درصد از مشترکین ماهانه کمتر از ۷۰۰۰ تومان پول برق پرداخت می کنند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات