پس از گذشت ۱۳ ماه افزایش نرخ تورم در هر ماه، تورم شهری آبان ماه با کاهش ۰.۳ درصدی نسبت به ماه قبل به ۳۵.۲ درصد رسید.

به گزارش افکارنیوز ، بنا بر اعلام مرکز آمار شاخص کل قیمت ها در آبان ماه سال جاری با افزایش ۱.۶ درصدی نسبت به ماه قبل به ۱۷۵.۴ رسید.

این درحالی است که درصد تغییرات شاخص کل یعنی نرخ تورم شهری از ۳۶.۲ در ۱۲ ماهه منتهی به آبان ماه ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۳۵.۹ درصد رسید که نسبت به تورم ۳۶.۲ درصدی در مهرماه گذشته بیانگر کاهش ۰.۳ درصد است.

براین اساس افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل یعنی تورم نقطه به نقطه نیز در ادامه روند کاهشی خود در چند ماه اخیر از ۳۲.۳ در مهر ماه به ۲۹.۸ در ماه گذشته رسید.

تورم ۵۱ درصدی" خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات"

بنا بر اعلام مرکز آمار شاخص گروه عمده" خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات" در ماه قبل با ۱.۲ درصد افزایش به ۲۱۶.۶ رسید این درحالی است که شاخص گروه اصلی" خوراکی ها" درماه مورد بررسی با افزایش ۱.۳ درصدی ۲۱۴.۳ بوده است.

همچنین شاخص خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۱ درصد افزایش یافته و نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۵۱ درصد است.

شاخص گروه عمده" خوراکی ها، آشامیدنی هاو دخانیات" نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۱ درصد افزایش را نشان می دهد که درصد تغییرات این گروه در ۱۲ ماهه منتهی به آبان ماه ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۲.۵ درصد است که نسبت به تورم مهر ماه کاهش را نشان می دهد.

**کاهش تورم" کالاهای غیر خوراکی و خدمات"

بنا بر این گزارش شاخص گروه عمده" کالاهای غیر خوراکی و خدمات" نیز در آبان ماه ۹۲ با افزایش ۱.۸ درصدی به ۱۶۱.۲ رسید.

این درحالی است که میزان افزایش شاخص این گروه نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۵.۳ درصد بوده است.

همچنین نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به آبان ماه ۹۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۲۹.۵ درصد است که نسبت به مهر ماه بیانگر کاهش است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات