اداره کل استاندارد استان تهران در واکنش به اظهارات مدیر روابط عمومی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران مبنی بر ایمن بودن آسانسورهای مسکن مهر تاکید کرد، مطابق بازرسی های انجام شده آسانسورهای فوق الذکر غیراستاندارد می باشند.

به گزارش افکارنیوز ، اداره کل استاندارد استان تهران اظهارات پویا دبیری مهر مدیر روابط عمومی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران مبنی بر ایمن بودن آسانسورهای مسکن مهر را رد کرد و با انتشار جوابیه ای نوشت: بر اساس استعلام بعمل آمده از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، آقای پویا دبیری مهر هیچ سمتی در شرکت بازرسی استاندارد و کیفیت ایران نداشته و اظهارات ایشان غیرواقعی و کذب می باشد. مطابق بازرسی های انجام شده توسط این اداره کل و ۴ شرکت بازرسی تایید صلاحیت شده آسانسورهای فوق الذکر غیراستاندارد می باشند.

شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران نیز اعلام کرد، دبیری مهر هیچگونه سمت اجرایی در این شرکت ندارد و نظرات اعلام شده در آن مصاحبه نظر شخصی فرد مذکور می باشد.

پویا دبیری مهر که بر اساس خبر خبرگزاری های رسمی کشور شهریور امسال به سمت مدیر روابط عمومی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منصوب شده بود، غیر استاندارد بودن آسانسورهای مسکن مهر را رد کرد.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات