رییس مرکز آمار ایران با تاکید بر این که پیش بینی ورود ۸.۵ میلیون نفر به بازار کار به معنای ۸.۵ میلیون نفر بیکاری نیست از اعلام آمادگی این مرکز برای پیش بینی دقیق جمعیت فعال آماده ی ورود به بازار کار خبر داد.

به گزارش افکارنیوز ، عادل آذر در مورد تفاوت بین آمار اعلامی پنج تا ۸.۵ میلیونی بیکاری از سوی دولت و تعداد جمعیت بیکار عنوان شده در آخرین آمار مرکز آمار اظهار کرد: شاید منظور از این ارقام پیش بینی ورودی های بازار کار در آینده است و این به معنای تعداد بیکاران نیست.

وی افزود: در آخرین جلسه ی شورای عالی اشتغال اعلام شد که استناد دولت در طرح نیروی کار بر آمارهای مرکز آمار خواهد بود، بنابراین طبق آخرین آمارهای رسمی ما از نیروی کار تابستان در سال جاری از جمعیت بیکار کشور کاسته شده و تنها ۲.۵ میلیون نفر بیکار داریم نه پنج تا ۸.۵ میلیون نفر.

آذر پیش بینی نیروی کار توسط دولت را امری طبیعی دانست و توضیح داد: دولت برای برنامه ریزی های آینده هم چنین فراهم کردن مقدمات تدوین برنامه ی ششم توسعه منتظر نمی ماند تا اتفاقات پیش رو رخ دهد و بعد به آن استناد کند، بلکه با توجه به جامعه دانشگاهی و نرخ ورود واجدین شرایط کار ۱۵ ساله به بالا نیروی کار ورودی در سال های آتی را پیش بینی خواهد کرد.

وی با تاکید بر این که مرکز آمار ایران در هیچ موردی پیش بینی یا تحلیل انجام نمی دهد و همواره محاسبات آن توصیفی است، گفت: اعلام می کنم که پژوهشکده آمار ایران این آمادگی را دارد تا به طور کاملا علمی و طبق آمار و ارقام، روند ورود جمعیت فعال به بازار کار هم چنین عرضه ی نیروی کار را در زمان مدنظر دولت پیش بینی کند.

رییس مرکز آمار ایران هم چنین در مورد انتقاداتی که پیش از این از سوی وزیر کار نسبت به آمار نیروی کار این مرکز مطرح شده بود، توضیح داد: طی جلسات متعددی که بین مرکز آمار و وزارت کار با حضور کارشناسان، طرح نیروی کار تشریح شد و تمام اعضاء برای این که روش های ما علمی و طبق استاندارد های بین المللی است اتفاق نظر داشتند. از این رو در آخرین جلسه ی شورای عالی اشتغال قرار بر این شد تا از این پس مبنا و استناد دولت بر آمارهای نیروی کار ما باشد.

آذر ادامه داد: وزارت کار خواستار بود تا مرکز آمار در کنار نرخ بیکاری یک ساعت یکسری شاخص های دیگر نظیر نرخ بیکاری برای هشت ساعت و ۱۶ ساعت را طبق اشتغال کامل ۴۴ ساعت نیز اعلام کند که ما محاسبات این موارد را انجام داده و اعلام کردیم.

وی خاطر نشان کرد: از زمانی که دولت جدید مستقر می شود تا هنگامی که محتوا را سنجیده و در جریان محاسبات قرار می گیرد مدتی طول خواهد کشید از این رو برخی اختلاف نظرها در مورد طرح نیروی کار امری طبیعی بود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات