دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور گفت: با توجه به بهبود فضای کسب و کار افزایش تولید خودرو در کشور قطعی خواهد بود.

آرش محبی نژاد در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در هفته های اخیر آرامش و ثبات نسبی به فضای کسب و کار بازگشته و دورنمای تولید روشن تر شده است.

وی با بیان این که به موازات این موضوع برگزاری همایش بین المللی صنعت خودرو تاثیر بسزایی در روشن شدن آینده صنعت خودرو داشت، خاطرنشان کرد: در صورت ادامه ثبات در اقتصاد کشور سرمایه ها از بخش های غیر مولدی چون طلا و ارز خارج شده و باید با مدیریت درست به سمت واحدهای تولیدی هدایت شود.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی کشور ادامه داد: باید از فضای شکل گرفته و آرامش ایجاد شده در فضای کسب و کار برای رشد تولید خودرو و قطعه در کشور استفاده شود.

وی افزود: در این زمینه بانک ها باید فعال تر شده و نقدینگی مورد نیاز واحدهای قطعه سازی و خودروسازی را تامین کنند زیرا هم اکنون نیاز صنعت خودرو و قطعه به نقدینگی برای رسیدن به تیراژ تولید قبلی پنج تا ۱۵ برابر نیاز گذشته است.

محبی نژاد با بیان این که این نقدینگی باید به روش های مختلفی تامین شود، تصریح کرد: در این زمینه پیشنهاداتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده که البته نقش اصلی در این زمینه را بانک ها برعهده دارند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات