نوع و نحوه تولید:

نماینده سابق ایران در اوپک سه امکان درباره انتخاب مجدد دبیرکل موقت برای این سازمان را تشریح کرد و گفت: به احتمال زیاد اوپک به منظور حفظ قیمت، سقف تولید نفت را برای سال آینده کاهش خواهد داد.

به گزارش افکارنیوز ، سید محمدعلی خطیبی با اشاره به نشست یکصدو شست و چهارم اوپک که در وین در حال برگزاری است، گفت: ایران همواره یکی از مدعیان دبیرکلی بوده و هست والبته در این دوره نیز سه کاندیدا وجود دارد که یکی از آنها ایران است.

نماینده سابق ایران در پاسخ به این سوال که با توجه به سمت دبیرکلی اوپک گازی ایران احتمال کسب دبیرکلی اوپک نفتی بسیار سخت نخواهد بود، تصریح کرد: این دو موضوع جداگانه است و هیچ ارتباطی با هم ندارد.

خطیبی خاطرنشان کرد: ایران هم اکنون نیز در کسب این سمت بسیار جدی است و مسئولان باید به این موضوع همانند اوپک گازی و حتی بیشتر از آن توجه کنند تا بتوانیم به این موفقیت دست یابیم.

وی با اشاره به اینکه اگر اعضا در این جلسه نیز به توافق نرسند و دبیرکل انتخاب نشود چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ گفت: چنانچه دبیرکل انتخاب نشود به دنبال راه حل های یکساله باید گشت به این مفهوم که ممکن است اتفاقات یک ساله و کوتاه مدت در این زمینه رخ دهد که یکی از آنها تمدید دبیرکل فعلی است که با اساسنامه همخوانی ندارد.

خطیبی داد: یکی دیگر از راه حل ها می تواند این باشد که رئیس اجلاس به مدت یک سال کار دبیرکلی را انجام دهد که البته این اتفاق در گذشته برای دو سال رخ داد به طوری که در یک دوره ای ریاست اجلاس با نیجریه بود که دبیرکلی را نیز برعهده گرفت.

نماینده سابق ایران در اوپک ادامه داد: یک راه حل دیگر این است که نفر دوم اوپک از نظر اجرایی به مدت یکسال کار سرپرستی دبیرخانه را نیز انجام دهد.

وی در ادامه با اشاره دستور جلسه نشست اوپک گفت: قطعا یکی از موضوعات نشست تعیین سقف اوپک است به طوری که وضعیت بازار را بررسی می کنند و سقف تولید برای آن در نظر می گیرند.

خطیبی ادامه داد: تقاضایی که برای سال آینده از اوپک پیش بینی شده حدود ۲۹ میلیون بشکه و اکنون تولید ۳۰ میلیون بشکه است، بنابراین اگر می خواهیم قیمت ها صدمه نبیند سقف تولید یک میلیون بشکه کاهش یابد.

خطیبی تصریح کرد: این بدان مفهوم است که تولید نفت ایران و عرضه به بازار در سال آینده باز می گردد و تولید نفت عراق نیز افزایش خواهد یافت و به بازار باز خواهد گشت.

وی گفت: در بخش خارج از اوپک نیز افزایش تولید بسیار زیادی خواهد بود، از این رو اوپک باید عرضه نفت و قیمت را کنترل کند و بحث چالشی جدی در خصوص مدیریت عرضه وجود خواهد داشت.

نماینده سابق ایران در اوپک اظهار داشت: سال آینده یکی از چالشهای مهم در اوپک بحث کنترل عرضه است که باید در این زمینه بسیار باتدبیر عمل کند.

وی گفت: من هم اکنون نگران قیمت هستم و اگر همه بخواهند ظرفیت ها را وارد بازار کنند قیمت ها کاهش شدید خواهد یافت و بازار کشش ندارد. بنابراین اوپک باید در این زمینه مدیریت کند. از الآن نگران کاهش شدید قیمت ها در بازار هستم که اوپک باید در این زمینه با دقت بیشتری عمل کند.

رئیس دوره ای و فعلی اوپک هم اکنون عراق است و مقام دوم اوپک یعنی رئیس پژوهشگاه آن عربستان صعودی است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات