بانک ملت و کمیسیون ملی یونسکو در ایران با هدف افزایش سطح همکاری های مشترک، تفاهمنامه امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملت، در چارچوب این تفاهمنامه که به امضای دکتر علی دیواندری مدیرعامل بانک ملت و دکتر محمدرضا سعیدآبادی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران رسیده، این بانک از فعالیت های علمی، فرهنگی و آموزشی کمیسیون ملی یونسکوی ایران حمایت خواهد کرد.

دکتر دیواندری در مراسم امضای این تفاهمنامه با اشاره به سابقه همکاری بانک ملت و یونسکو، گفت: این بانک به عنوان یک سازمان بزرگ اقتصادی، در کنار انجام وظایف اقتصادی و ارتقای سطح فعالیت های بانکی، اهداف فرهنگی و اجتماعی را نیز در دستور کار قرار داده است و در جهت عمل به مسوولیت های اجتماعی خود، علاقمند است تا در زمینه های علمی، فناوری، فرهنگی و همچنین محیط زیست، نقش فعال و اثرگذاری داشته باشد.

وی افزود: بانک ملت با هدف ساماندهی فعالیت های مذکور و استفاده از چارچوب های شناخته شده بین المللی برای امور فرهنگی و اجتماعی، همکاری خوبی را با کمیسیون ملی یونسکو در ایران پایه گذاری کرده است.

مدیرعامل بانک ملت با قدردانی از دکتر سعیدآبادی به دلیل فراهم کردن فضای همکاری مطلوب میان این دو سازمان، خاطرنشان کرد: گرچه با امضای این تفاهمنامه، همکاری میان بانک ملت و یونسکو رسمیت پیدا کرد اما این همکاری از سال های گذشته شروع شده و دو سازمان برنامه های مشترکی را در زمینه آموزش حمایت از محیط زیست و برگزاری یادمان برای مفاخر علمی و فرهنگی کشور به مرحله اجرا درآورده اند.

وی اظهار امیدواری کرد که در سایه این تفاهمنامه، فعالیت های فرهنگی و اجتماعی بانک ملت به طور منسجم تر و سازمان یافته تر در چارچوب برنامه های یونسکو ادامه پیدا کند.

دکتر محمدرضا سعیدآبادی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران هم با بیان این نکته که تحقق اهداف فرهنگی، آموزشی و علمی یونسکو در ایران بدون در نظرگرفتن مسوولیت های اجتماعی سازمان ها و نهادهای مالی، امکان پذیر نیست، گفت: برای تحقق اهداف مذکور در عرصه های ملی، منطقه ای و بین المللی، بانک ملت در راستای ایفای مسوولیت های اجتماعی خود، حمایت های خوبی را انجام داده و نگاه ویژه ای به این موضوع داشته است.

وی امضای این تفاهمنامه را گشایش باب جدیدی برای تحقق اهداف علمی، آموزشی و فرهنگی در کشور دانست و تاکید کرد: با اجرایی شدن این تفاهمنامه، نام بانک ملت در چارچوب برنامه های یونسکو بیش از پیش، شنیده خواهد شد.

دکتر سعیدآبادی با قدردانی از دکتر دیواندری به دلیل داشتن نگاه خاص و ویژه به موضوعات علمی و آموزشی گفت: تفاهمنامه مذکور سطح همکاری های مشترک دو سازمان را ارتقا خواهد داد و از این پس موضوعاتی مانند توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست و صیانت از میراث فرهنگی و معنوی کشور و همچنین کار برای مشاهیر فرهنگی کشور و… با نام بانک ملت در عرصه ملی، منطقه ای و بین المللی پیگیری خواهد شد.

وی امضای تفاهمنامه با بانک ملت را برگ زرینی در همکاری های کمیسیون ملی یونسکوی ایران و یک سازمان مالی و بانکی خواند و اظهار امیدواری کرد که با این اقدام، برند بانک ملت بین المللی تر شود و نام این بانک در عرصه ای مختلف بیش از پیش بدرخشد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات