وزیر اقتصاد با بیان اینکه نمی خواهیم گذشته را واکاوی کنیم، گفت: گذشته مهم است، اما نه مهم تر از آینده زیرا ما نیامده ایم که گذشته را واکاوی کنیم بلکه می خواهیم آینده ای بهتر بسازیم.

به گزارش افکارنیوز ، علی طیب نیا با اشاره به اقدامات دولت در حوزه سیاست خارجی، اظهارداشت: از این پس چشم مردم به اقتصاد دوخته شده است که وظیفه و کار ما را سنگین تر می کند.

وی افزود: عوامل تشدیدکننده وضع موجود اقتصادی تغییر کرده اما عوامل ساختاری اقتصاد تغییری نکرده است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: تلاش می کنیم با پیشرو بودن در اصلاحات ساختاری نهادی، تغییرات اساسی ایجاد کنیم؛ وزارت اقتصاد می تواند پیشرو حکمرانی مطلوب اقتصادی باشد.

وی درخصوص اولویت ها و راهبردهای وزارت اقتصاد در دوره جدید، گفت: اسناد راهبردی وزارت اقتصاد به طور مستمر در حال تکامل و تکمیل بوده و البته به گونه ای انتخاب شده است که پابرجا و در شرایط مختلف سیاسی - اقتصادی معنادار باشد.

طیب نیا با بیان اینکه انضباط و انعطاف می تواند ما را به موفقیت برساند، ادامه داد: گذشته مهم است، اما نه مهم تر از آینده زیرا ما نیامده ایم که گذشته را واکاوی کنیم بلکه می خواهیم آینده ای بهتر بسازیم.

وی تاکید کرد: تمام این تلاش ها برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی امروزی و فردای ایرانیان است، تمام اهداف و افکار خوب تا زمانی که روی کاغذ باشد، بی تاثیر است و فقط عمل و اقدام است که ما را به توسعه می رساند.

طیب نیا اظهار داشت: همه زیرمجموعه های وزارت اقتصاد موظف هستند اهداف کمی و اقدامات عملی راهبردی خود را در پاسخ به اولویت های ابلاغ شده، تهیه و تنظیم کنند.

وی با بیان اینکه اگر ما به اهداف و راهبردهای خود اعتقاد و تعهد عملی نداشته باشیم، دیگران هم به ما و اهداف ما اعتقاد نخواهند داشت، گفت: نظارت بر اجرای راهبردها بخشی از چرخه مدیریت راهبردی است که برای وزارتخانه تدارک شده است؛ مصمم به پیگیری عملیاتی شدن راهبردها هستم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: در راه دستیابی به چشم انداز وزارت اقتصاد دست تمام همکاران خود را در خانواده بزرگ وزارت اقتصاد می فشارم.

وی افزود: وزارت اقتصاد باید در میان سازمان های دولتی و عمومی نمونه و الهام بخش مدیریت راهبردی و اقدام هدفمند باشد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات