سخنگوی کمیسیون اقتصادی:

بعضی از مدیران مناطق آزاد طبق شنیده های ما دارای سمت های اجرایی و مشاوره ای هستند و در واقع یکی دوتا سمت دارند.

گروه اقتصادی - رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بکارگیری بازنشستگان در مناطق ازاد به خبرنگار افکارنیوز گفت: نیروی انسانی در هر کشوری یک سرمایه است که همیشه فزاینده است و تنها سرمایه ای که مستهلک نمی شود نیروی انسانی است و هر چه از زمانش می گذرد یک سرمایه فزاینده است.

به گزارش افکارنیوز ؛ وی اظهار داشت: ما هم معتقدیم دولت باید به نحو احسنت از نیروهای نخبه کشور استفاده کند چون امروز اگر سرمایه هرکشوری را بخواهند اندازه گیری کنند سه عامل منابع طبیعی، منابع مهندسی همانند جاده و پالایشگاه و نیروی انسانی تعیین کننده است.

زارع بیان کرد: اما از طرف دیگر دولت باید توجه کند که هر بازنشسته ای که رفیق و آشنای آقایان وزیر باشد نباید درراس کار قرار گیرد زیرا هدف ما در مجموع بهره وری نظام است و مناطق آزاد هم مجموعه ای از این نظام هستند که باید بهره وری آنان نیز مدنظر ما باشد.

وی با بیان اینکه تاکنون این موضوع را در کمیسیون اقتصادی مورد بررسی قرار نداده ایم گفت: ما نیز دراین زمینه یعنی به کارگیری بازنشستگان در مناطق آزاد مسائلی را شنیده ایم که به موقع بررسی های لازم را انجام می دهیم و اگرلازم باشد ازابزراهای نظارتیمان نظیر تحقیق و تفحص و یا طرح سوال نیز استفاده می کنیم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: چون هنوز چیدمان نیرو ها تمام نشده است ما نیز نمی توانیم بررسی کنیم و دولت نیز می تواند به هر بازنشسسته ای یک یا دو پست بدهد نه اینکه یک بازنشسته ۷ الی ۸ پست داشته باشد ونمونه آن نیز خود اقای ترکان است که چند پست دارد و اگر حتی پست های ترکان تشریفاتی باشد وی به همه آن ها نمی رسد.

وی خاطرنشان کرد: بعضی از مدیران مناطق آزاد طبق شنیده های ما دارای سمت های اجرایی و مشاوره ای هستند و در واقع یکی دوتا سمت دارند. زارع تاکید کرد: اگر لازم باشد کمیسیون اقتصادی از بعد نظاراتی وارد می شود.

وی گفت: هدف ما تعامل و گفتگو با دولت است و اگردیدیم با تفاهم و گفتگو مسائل حل نمی شود در مرحله بعداز ابزارهای نظارتیمان استفاده می کنیم.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات