لپ تاپ های موجود در بازار ایران اغلب از برندهای ASUS، SONY، ACER، IBM LENOVO، DELLو HP است. در اولین روز هفته آخرین قیمت انواع لپ تاپ ها را بررسی می کنیم.

به گزارش افکارنیوز ، در حال حاضر در بازار لپ تاپ ایران برندهایASUS، DELL، SONY، ACER، IBM LENOVO، APPLE MACBOOK و HP خرید و فروش می شود. لیست لپ تاپ های موجود در بازار با ذکر مشخصات و جدیدترین قیمت ها در اولین روز هفته به شرح زیر است:

این قیمت ها مربوط به محصولاتی است که در داخل کشور نمایندگی رسمی فروش و گارانتی دارند. تفاوت قمیت در برخی مدل های مشابه به دلیل تفاوت در نوع گارانتی است.

برند: Asus

برند (مدل) قیمت (تومان )
Asus-G۵۳SX-Gseries-i۵-۸-۷۵۰-۲G-Win۷ ۳,۲۵۰,۰۰۰
Asus-VivoBook-S۵۵۱-i۵-۶-۱T-۲G-Win۸-Touch ۳,۰۰۰,۰۰۰
Asus-Nseries-N۷۵SL-i۵-۶-۷۵۰-۲G ۲,۸۰۰,۰۰۰
Asus-Kseries-K۴۶CB-i۷-۶-۱T-۲G ۲,۶۳۰,۰۰۰
Asus-Kseries-K۴۶CB-i۵-۶-۱T-۲G ۲,۳۰۰,۰۰۰
Asus-VivoBook-S۴۰۰CA-Touch-i۵-۴-۵۰۰-Win۸ ۲,۰۳۰,۰۰۰
Asus-Nseries-N۴۳SM-i۵-۴-۶۴۰-۲G ۲,۲۵۰,۰۰۰
Asus-VivoBook-S۲۰۰-Touch-i۳-۴-۵۰۰-Win۸ ۱,۶۰۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X۵۵۰CC-۲۱۱۷-۴-۷۵۰-۲G ۱,۶۷۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X۵۰۱A-i۳-۴-۵۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X۴۰۱A-i۳-۴-۵۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X۵۵۲CP-i۳-۴-۵۰۰-۱G ۱,۸۰۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X۴۵۲CP-i۳-۴-۵۰۰-۱G ۱,۸۰۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X۴۵۱CA-۱۰۰۷U-۲-۵۰۰ ۱,۱۳۰,۰۰۰
Asus-Xseries-X۴۵۱CA-۲۱۱۷-۴-۷۵۰GB ۱,۲۸۰,۰۰۰

SONY VAIO

 برند (مدل) قیمت (تومان )
Sony-Vaio-S۱۳-۱۳۳CA-i۵-۴-۷۵۰-۱G-Win۸ ۳,۴۴۰,۰۰۰
Sony-Vaio-SVD۱۳-۲۱۳-CX-i۵-۴-۱۲۸-Win۸-Touch ۵,۱۰۰,۰۰۰
Sony-SVT-۱۴-۱۲۷-Plus-i۷-۸-۵۰۰-Win۸-Touch ۳,۸۲۰,۰۰۰
Sony-Vaio-SVD۱۱-۲۲۵-CYB-i۷-۸-۲۵۶-Win۸-Touch ۵,۱۰۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-۱۴-۲۱۹۰-i۷-۸-۱T-۲G-Win۸-Touch ۴,۹۵۰,۰۰۰
Sony-Vaio-SVE۱۵-۱۳۷-CXW-i۵-۸-۱TB-Win۸ ۲,۴۲۰,۰۰۰
Sony-Vaio-SVE۱۵-۱۲۹-۲Plus-i۷-۱۲-۷۵۰-۲G-Win۸-BLU ۳,۸۹۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-۱۵-۳۱-GSG-Puls-i۷-۸-۱T-۲G-Win۸-Blue Ray ۳,۸۶۰,۰۰۰
SONY-VAIO-SVF-۱۵-A۱۷-CLB-i۷-۸-۱T-۱G-Win۸-BLURW-Touch ۳,۷۰۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-۱۵-۳۱-GSG-i۷-۴-۱T-۲G-Win۸ ۳,۴۵۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVP-۱۱-۲۲۳-SAB-i۵-۴-۱۲۸-Win۸ ۴,۰۹۰,۰۰۰
SONY-VAIO-SVF-۱۵-A۱۷-CDB-i۷-۸-۱T-۲G-Win۸-BLURW-Touch ۴,۲۵۰,۰۰۰
Sony-Vaio-SVE۱۷-۱۳-DCX-i۷-۶-۵۰۰-۲G-Win۸-BLU ۳,۵۹۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-۱۵-۲۱۶-SG-i۳-۴-۵۰۰-Win۸-Touch ۲,۴۵۰,۰۰۰
Sony-SVT-۱۴-۱۲۴-i۳-۴-۵۰۰-Win۸-Touch ۲,۵۹۰,۰۰۰
Sony-SVT-۱۴-۱۲۷-i۵-۶-۱۲۸-Win۸-Touch ۳,۶۳۰,۰۰۰
Sony-SVT-۱۳-۱۲۶-Plus-i۵-۸-۱۲۸-Win۸-Touch ۳,۲۲۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-۱۵-۲۱-BYG-i۳-۲-۳۲۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-۱۴-۲۱۳-CLB-i۳-۶-۷۵۰-Win۸ ۱,۹۹۰,۰۰۰
Sony-SVT-۱۴-۱۲۶-i۵-۶-۵۰۰-Win۸-Touch ۳,۱۵۰,۰۰۰
Sony-SVT-۱۳-۱۳۴-i۳-۴-۵۰۰-Win۸-Touch ۲,۵۴۰,۰۰۰
Sony-Vaio-S۱۳-۱۳۳CA-PLUS-i۵-۸-۷۵۰-۱G-Win۸ ۳,۵۶۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-۱۴-۲۱۸-i۵-۴-۵۰۰-۱G-Win۸ ۲,۴۹۰,۰۰۰
Sony-Vaio-E۱۴-۱۱۵-CLP-i۵-۴-۵۰۰-Win۷ ۲,۲۰۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-۱۵-۲۱۳-SA-i۳-۴-۵۰۰-۱GB-Win۸ ۲,۲۹۰,۰۰۰
SONY-VAIO-SVF-۱۵-۲۱-ECX-i۷-۴-۵۰۰-۱G-Win۸ ۲,۹۵۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-۱۴-۲۱۳-SG-i۳-۴-۵۰۰-Win۸ ۱,۸۷۰,۰۰۰
SONY-VAIO-SVF-۱۵-A۱۷-CL-i۷-۸-۱T-۱G-Win۸-Touch ۳,۵۵۰,۰۰۰
SONY-VAIO-SVF-۱۵-A۱۸-CXB-i۷-۱۲-۱T-۲G-Win۸-Touch ۴,۲۸۰,۰۰۰
Sony-SVT-۱۳-۱۲۶-CGS-i۵-۴-۱۲۸-Win۸-Touch ۳,۱۰۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-۱۵-۳۱-GSG-i۷-۴-۱T-۲G-Win۸ ۳,۴۵۰,۰۰۰
Sony-SVT-۱۴-۱۲۷-CGS-i۷-۴-۵۰۰-Win۸-Touch ۳,۷۰۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-۱۵-۲۱۶-SA-i۳-۴-۵۰۰-Win۸-Touch ۲,۴۵۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-۱۴-۲۱۹۰-i۷-۸-۱T-۲G-Win۸-Touch ۳,۹۵۰,۰۰۰
Sony-Vaio-SVE۱۵-۱۲۹-۲Plus-i۷-۱۲-۷۵۰-۲G-Win۸-BLU ۳,۸۹۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-۱۵-۲۱۵-CL-i۵-۶-۷۵۰-۱G-Win۸-Touch ۲,۸۹۰,۰۰۰
SONY-Vaio-SVF-۱۵-۲۱-BYG-i۳-۲-۳۲۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰
Sony-Vaio-SVE-۱۱-۱۲-M۱E-E۲-۴-۵۰۰-Win۸ ۱,۶۴۰,۰۰۰

ACER

برند (مدل) قیمت (تومان)
Acer-Vseries-V۳-۵۷۱G-i۵-۴-۷۵۰-۲G ۱,۹۳۰,۰۰۰
Acer-Vseries-R۷-۵۷۱-i۵-۶-۵۰۰-۲G ۳,۸۸۰,۰۰۰
Acer-Eseries-E۱-۵۷۰-i۳-۴-۷۵۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰
Acer-Aspire-E۱-۵۷۲-i۷-۸-۱T-۲G ۲,۱۲۰,۰۰۰
Acer-Aspire-E۱-۵۷۲-i۵-۴-۷۵۰-۱G ۱,۵۷۰,۰۰۰
Acer-Vseries-V۵-۵۷۱G-i۵-۸-۱T-۲G ۲,۱۰۰,۰۰۰
Acer-Aspire-E۱-۵۷۲-i۵-۴-۵۰۰-۱G ۱,۵۵۰,۰۰۰
Acer-Aspire-E۱-۵۳۰-۲۱۱۷U-۴-۷۵۰-۱G ۱,۲۵۰,۰۰۰
Acer-Vseries-V۳-۵۷۱G-i۷-۴-۷۵۰-۲G ۲,۲۵۰,۰۰۰
Acer-Aspire-E۱-۵۷۲-i۵-۶-۱T-۲G ۱,۷۵۰,۰۰۰
Acer-Eseries-E۱-۵۳۱-i۳-۲-۵۰۰ ۱,۱۸۰,۰۰۰
Acer-Eseries-E۱-۵۷۰G-i۳-۴-۷۵۰-۱G ۱,۴۰۰,۰۰۰
Acer-Eseries-E۱-۵۳۱-B۱۰۰۵-۲-۳۲۰ ۹۵۰,۰۰۰
Acer-Vseries-V۵-۵۷۱-AMD C۷۰-۲-۳۲۰-۵۱۲MB ۸۷۰,۰۰۰

IBM LENOVO

برند (مدل) قیمت (تومان)
Lenovo-Essential-G۵۰۰-i۵-۴-۵۰۰-۱G ۱,۵۸۰,۰۰۰
Lenovo-B۵۹۰-i۳-۲-۵۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰
Lenovo-Essential-G۵۰۰-i۳-۴-۵۰۰-۱G ۱,۴۰۰,۰۰۰
Lenovo-ThinkPad-S۴۳۰-i۵-۴-۵۰۰-۲G ۱,۹۱۰,۰۰۰
Lenovo-Ideapad-S۵۱۰P-i۵-۴-۵۰۰-۲G ۲,۰۰۰,۰۰۰
Lenovo-ideapad-Z۵۰۰-i۵-۶-۱T-۲G ۲,۲۰۰,۰۰۰
Lenovo-Essential-G۵۰۰-i۷-۶-۱T-۲G ۲,۱۲۰,۰۰۰
Lenovo-Essential-G۵۰۵-Doul Core۱۲۰۰-۴-۵۰۰ ۱,۱۱۰,۰۰۰
Lenovo-Bseries-B۵۹۰-۲۰۲۰-۴-۵۰۰-۱G ۱,۱۷۰,۰۰۰

MSI

برند (مدل) قیمت (تومان )
MSI-Cseries-CX۶۱-i۵-۶-۷۵۰-۲G-Win۷ ۲,۱۳۰,۰۰۰
MSI-S۳۰-۲۱۱۷-۴-۵۰۰-Win۸ ۱,۳۶۰,۰۰۰
MSI-GS۷۰-i۷-۱۶-۱T-۲GB-WIN۸ ۶,۲۵۵,۰۰۰
MSI-Gseries-GT۷۰-i۷-۳۲-۱T-۳GB-WIN۸ ۱۰,۰۴۰,۰۰۰
MSI-Gseries-GT۶۰-۳K-Edition-i۷-۳۲-۱T-۳G-Win۸ ۸,۹۴۵,۰۰۰
MSI-Gseries-GE۴۰-i۷-۸-۱T-۲G-Win۸ ۳,۶۹۵,۰۰۰
MSI-Cseries-CX۴۱-B۹۸۰-۴-۵۰۰-۲G-Win۷ ۱,۴۴۰,۰۰۰
MSI-Gseries-GE۶۰-i۷-۸-۱T-۲G-Win۸ ۳,۵۹۰,۰۰۰
MSI-Cseries-CR۴۱-۱۰۰۵M-۴-۵۰۰-Win۸ ۱,۱۲۵,۰۰۰
MSI-Cseries-CX۶۱-i۷-۶-۵۰۰-۲G-Win۷ ۲,۶۵۰,۰۰۰
MSI-Cseries-CR۶۵۰-Dual Core-E۲-۴-۵۰۰ ۱,۲۲۰,۰۰۰
MSI-Useries-U۲۷۰ DX-Dual Core-C۷۰-۴-۵۰۰-Win۸ ۱,۰۷۰,۰۰۰
MSI-Cseries-CR۴۳۰-C۷۰-۴-۵۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰

HP

برند (مدل) قیمت (تومان )
HP-Pavilion-DV۶-۷۳۰۸se-i۷-۸-۷۵۰-۲G-Win۸ ۳,۰۵۵,۰۰۰
HP-Pavilion-DV۶-۷۳۰۰-i۷-۸-۱T-۲G-BLURW ۳,۲۶۰,۰۰۰
HP-ProBook-۴۵۴۰-i۵-۴-۷۵۰-۲G ۱,۸۷۰,۰۰۰
HP-Pavilion-G۶-۲۲۷۴-i۳-۴-۵۰۰ ۱,۲۹۰,۰۰۰
HP-Pavilion-۱۵e۰۵۳-i۵-۴-۵۰۰-۲G-WIN۸ ۱,۸۳۵,۰۰۰
HP-Pavilion-۱۵e۰۶۰-i۵-۴-۵۰۰-۲G ۱,۷۸۵,۰۰۰
HP-Pavilion-۱۵-E۰۴۴-i۵-۴-۵۰۰-۲G ۱,۹۳۵,۰۰۰
HP-Pavilion-۲۵۲۱-i۳-۲-۳۲۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
HP-Pavilion-DM۱-۴۱۰۰-E۴۵۰-۴-۵۰۰-۲G-WIN۷ ۱,۷۳۰,۰۰۰
HP-Pavilion-۱۵e۰۹۲-i۷-۸-۷۵۰-۲G-WIN۸ ۲,۵۹۰,۰۰۰
HP-ProBook-۴۵۴۵s-A۶-۴-۷۵۰-۲G ۱,۶۲۵,۰۰۰
HP-Pavilion-۱۵e۰۳۰-i۵-۴-۵۰۰-۲G-WIN۸ ۱,۸۴۵,۰۰۰
HP-Pavilion-۱۵e۰۵۵-i۷-۸-۷۵۰-۲G-WIN۸ ۲,۶۰۰,۰۰۰
HP-Pavilion-G۴-۲۳۱۰-i۷-۴-۷۵۰-۲G-WIN۸ ۲,۳۶۰,۰۰۰
HP-Pavilion-۱۵e۰۸۹-i۵-۶-۷۵۰-۲G-WIN۸ ۲,۰۵۵,۰۰۰
HP-Pavilion-۱۴n۰۱۰-A۱۰ax-۴-۵۰۰-۲G ۱,۸۴۵,۰۰۰
HP-Pavilion-E۰۴۲TX-i۷-۴-۵۰۰-۲G ۲,۳۳۵,۰۰۰
HP-Pavilion-۱۵-n۰۱۵-i۷-۸-۱T-۲G ۲,۵۲۵,۰۰۰
HP-ProBook-Series-۲۵۰-i۳-۴-۵۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
HP-Pavilion-۱۵-n۰۰۹-i۵-۴-۵۰۰-۲G ۱,۸۵۰,۰۰۰
HP-Pavilion-۱۴e۰۱۹-i۵-۲-۵۰۰-۲G-Win۸ ۱,۸۲۰,۰۰۰
HP-Pavilion-۱۵e۰۵۲-i۷-۴-۵۰۰-۲G ۲,۴۱۰,۰۰۰
HP-Pavilion-۱۵e۰۱۴-i۵-۴-۷۵۰-۲G ۱,۸۴۰,۰۰۰
HP-ProBook-۴۵۰-i۵-۴-۷۵۰-۲G ۱,۸۶۵,۰۰۰
HP-Pavilion-G۶-۲۳۵۵-E۲-۲-۵۰۰ ۱,۰۹۰,۰۰۰
HP-ProBook-۴۵۵-A۴-۴-۷۵۰-۲G ۱,۵۵۵,۰۰۰
HP-Pavilion-۱۵-E۰۷۹-i۳-۴-۵۰۰-۱G ۱,۵۲۰,۰۰۰
HP-ProBook-۴۵۴۰-i۵-۴-۷۵۰-۲G ۱,۸۷۰,۰۰۰
HP-Pavilion-۱۵n۰۱۵-i۷-۸-۱T-۲G ۲,۵۵۰,۰۰۰
HP-Pavilion-۱۵-n۰۴۴-i۵-۴-۵۰۰-۲G ۱,۹۱۵,۰۰۰
HP-Pavilion-G۶-۲۳۵۹-E۲-۲-۵۰۰ ۱,۰۹۰,۰۰۰
HP-Compaq-CQ۵۸-B۸۳۰-۴-۵۰۰ ۹۹۵,۰۰۰

DELL

برند (مدل) قیمت (تومان )
DELL-XPSL۵۰۲-i۷-۸-۷۵۰-۲GB ۲,۹۴۰,۰۰۰
Dell -۳۵۲۱-B۱۰۰۰-۲-۳۲۰ ۱,۰۹۰,۰۰۰
Dell -۳۵۲۱-i۳-۴-۵۰۰ ۱,۳۵۵,۰۰۰
DELL-۵۵۳۷-i۵-۴-۵۰۰-۲GB ۱,۸۷۰,۰۰۰
DELL-۴۰۵۰-i۵-۴-۷۵۰-۱G ۱,۷۴۰,۰۰۰
Dell- ۵۵۲۱-i۷-۴-۷۵۰-۲G ۲,۲۶۰,۰۰۰
Dell -۳۵۲۱-i۵-۴-۱T-۲G ۱,۸۹۰,۰۰۰
Dell -۳۵۲۱-i۳-۴-۵۰۰-۱G ۱,۵۶۰,۰۰۰
Dell -۳۴۲۱-۱۰۰۷-۲-۳۲۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰
Dell -۵۵۲۱-i۵-۴-۷۵۰-۲G ۱,۹۲۰,۰۰۰
Dell -۳۵۲۱-i۵-۴-۵۰۰-۱G ۱,۷۲۰,۰۰۰
DELL-۵۵۳۷-i۵-۴-۵۰۰-۲GB-Touch ۱,۸۷۰,۰۰۰
DELL-۵۵۳۷-i۷-۸-۱T-۲G-Touch ۲,۵۹۵,۰۰۰
DELL-۵۵۳۷-i۷-۸-۱T-۲G-Win۸-Touch ۲,۶۱۰,۰۰۰
DELL-۴۰۵۰-i۳-۲-۳۲۰-۱G ۱,۴۷۰,۰۰۰
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات