رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه رکود در بخش های دیگر اقتصاد موجب سوداگری در بخش مسکن می شود، گفت: دولت به دنبال این است که توان خرید مردم را با افزایش سقف تسهیلات افزایش دهد.

به گزارش افکارنیوز ، سید محمد پژمان با اشاره به هم اندیشی با اقتصاددانان برای مهار تورم، گفت: اگر برنامه دولت برای افزایش سقف تسهیلات مسکن باشد برای اینکه بازار مسکن دچار التهاب و تورم نشود باید با کمک اقتصاددانان برنامه ریزی انجام شود و بهترین راهکار برای کنترل تورم به اجرا برسد.

وی با بیان اینکه می توان با تمهیداتی از افزایش تورم جلوگیری کرد، بیان کرد: دولت به دنبال این است که توان خرید مردم را با افزایش سقف تسهیلات افزایش دهد.

رئیس سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص راهکارهای دولت برای افزایش سقف وام مسکن و کنترل قیمت ها، اظهار داشت: همه بخش های کشور به شکل متوازن با یکدیگر کار می کنند بنابراین ممکن است که رونق در یک بخشی در بخش دیگر هم تاثیر بگذارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: با توجه به حجم نقدینگی در کشور اگر در عرصه های دیگر اقتصادی مانند بخش صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات رکود ایجاد شود همه سرمایه ها از بخش های دیگر اقتصادی وارد حوزه مسکن می شود که درنهایت سوداگری را در بازار مسکن بوجود می آورد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات