مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی، گفت: نقدینگی در شهریور ماه امسال با ۱۰ درصد رشد نسبت به اسفند ماه به ۵۰۶ هزار میلیارد تومان رسید.

به گزارش افکارنیوز ، پیمان قربانی اظهارداشت: حجم نقدینگی در مردادماه به ۴۹۲ هزار میلیارد تومان و در شهریور ماه امسال به ۵۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گفته وی این رقم نسبت به اسفند ماه امسال حدود ۱۰ درصد و نسبت به شهریور سال گذشته حدود ۲۶ درصد رشد نشان می دهد.

حجم نقدینگی در پایان سال گذشته ۴۶۰ هزار و ۶۹ میلیارد تومان بود است. براساس آمار بانک مرکزی در سه ماهه اول امسال نقدینگی با ۲.۷ درصد رشد ۴۷۲ هزار و ۹۵۳ میلیارد تومان برآورد شده است.

رئیس کل بانک مرکزی مدتی پیش از هدفگذاری کنترل نقدینگی در سطح ۲۳ درصد خبر داد. با این حساب حجم نقدینگی تا پایان سال ۵۶۶ هزار و ۶۴ میلیارد تومان خواهد رسید.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات