عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: ۵۰ درصد سهم قیمت فعلی دلار مربوط به آینده هراسی در تنش های بین المللی است. اگر امروز سهم این تهدیدها کاهش پیدا کرده نباید به اسم ثبات نرخ ارز سهم رباخوارانه و واسطه گرانه قیمت دلار مشروعیت پیدا کند.

به گزارش افکارنیوز ، فرشاد مؤمنی در برنامه مناظره امروز اظهار داشت: نکته ای را که آقای نادران درباره صحبت من که گفتند من مبدأ زمین را ۸ سال پیش می دانم درست نیست و این طرز برخورد آقای نادران یک برخورد سیاست زده است، چرا که ۸ سال گذشته مبدأ بی سابقه ترین سطوح تجربه شده فساد و ناکارآیی بوده است.

وی افزود: پیش از آنکه ذهن من درگیر اشخاص و افراد باشد درگیر رویه ها و سیاست ها است.

عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: نقد من بر متولیان بودجه این است که تحلیل مشخصی از شرایط کنونی ارائه نداده اند و این در واقع نقدی است که در دل آن نگرانی وجود دارد. نکته در فقدان این تحلیل به سیاست ها برمی گردد که این اوضاع را فراهم کرده است.

وی افزود: مرکز پژوهش های مجلسی که آقای نادران عضو آن است گزارشی منتشر کرده است که در ۸ سال گذشته برای دستیابی به یک واحد رشد تولید ناخالص داخلی ۵۰۰ درصد دلار نفتی بیشتری از زمان دوران آقای خاتمی، صرف کرده ایم این یعنی ناکارآمدی غیرعادی به نظام ملی تحمیل شده است.

مؤمنی گفت: سقوط بالغ بر ۸۰ رتبه ای در فساد مالی کشورها داشته ایم.

وی افزود: مقامات وزارت جهاد کشاورزی اعلام می کنند با ابعاد بی سابقه تخریب محیط زیست در این ۸ سال روبه رو شده ایم.

این عضو هیئت علمی گفت: وزارت بهداشت اعلام می کند در فاصله سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ سهم جمعیتی که هزینه های کمرشکن درمان به آنها تحمیل شده و زیر خط فقر قرار دارند ۷۰۰ درصد رشد داشته است.

وی افزود: آنچه سرنوشت ساز است سیاست ها و رویه ها است که تحلیل مشخصی نداشته است من نگران این هستم که در معرض تکرار گذشته قرار نگیریم، واکنش رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ دلار این واقعیت و این علامت جدی را به ما نشان می دهد که یا در دولت تحلیل مشخصی در خصوص نرخ دلار وجود ندارد و یا این تحلیل ها همگون و هماهنگ نیست.

وی افزود: وقتی سخنگوی دولت حرفی می زند که مخالف مصالح مردم است و از رئیس کل بانک مرکزی این گونه دفاع می کند که این اظهارنظر در راستای ثبات قیمت نرخ ارز بوده، این نادرست است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه گفت: رئیس کل بانک مرکزی می داند ۵۰ درصد از سهم قیمت فعلی دلار مربوط به سهم آینده هراسی در تنش های بین المللی است اگر امروز سهم این تهدیدها کاهش پیدا کرده است لذا نباید به اسم ثبات نرخ ارز سهم رباخوارانه و واسطه گرانه قیمت دلار مشروعیت پیدا کند.

وی افزود: من صحبت هایی شنیدم که در بعضی از بخش های دولت گفته می شود و نگرانم که در خصوص قیمت حامل های انرژی دوباره تجربه خسارت بار وارد کردن شوک های قیمتی تکرار شود.

مؤمنی گفت: بر روی ۷ محور متغیرهای اقتصادی و اجتماعی مطالعه و بررسی لازم را انجام دادند و بر اساس صحبت ها و اسناد رسمی مقامات رسمی کشور این متغیرها مشخص شده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات