معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: ما بر اساس برآوردها و طراحی های صورت گرفته چرخه کاری طراحی کرده ایم که بتوان با اجرای بودجه ۹۳ بخشی از اهداف برنامه در آن محقق شود.

به گزارش افکارنیوز ، در ادامه مناظره امروز فرهاد دژپسند با اشاره به صحبت های فرشاد مؤمنی در خصوص عدم توجه به وضعیت فعلی اقتصادی کشور و پیش بینی آینده اظهار داشت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف است هر سال عملکرد سال گذشته را تدوین و ارائه کند و ما در سال جاری سال های ۹۰ و ۹۱ را ارزیابی کرده و پیش بینی عملکرد سال ۹۲ را ارائه داده ایم.

وی افزود: بر اساس این قانون قرار بود که رشد اقتصادی به ۸ درصد برسد که در سال گذشته منفی بوده و برای امسال هم پیش بینی ۰.۶ - درصد داریم.

وی با اشاره به تورم بالای فعلی گفت: با توجه به این شرایط یکی از محورهای اصلی برنامه های دولت هدف گذاری بودجه سال آینده کنترل نرخ تورم است.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: گفته شد که قانون بودجه کوتاه مدت است که این صحبت درست است، زیرا باید بودجه سالانه در قالب اهداف برنامه های توسعه تدوین شود.

وی ادامه داد: ما بر اساس برآوردها و طراحی های صورت گرفته چرخه کاری طراحی کرده ایم که بتوان با اجرای بودجه ۹۳ برشی از اهداف برنامه در آن محقق شود.

دژپسند با تأکید بر اینکه اهداف برنامه ۵ ساله را نمی توان در مدت یک سال محقق کرد، گفت: بودجه ۹۳ گامهای اصلاحی برای رفع مشکلات و حرکت به سمت اهداف است.

*نادران: بودجه انبساطی است و درآمدها محقق نمی شود

در ادامه برنامه الیاس نادران عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص صحبتهای مطرح شده پیرامون عملکرد دولت گذشته گفت: در این برنامه باید در خصوص بودجه سال ۹۳ صحبت کرد و درست نیست که بدون حضور نماینده دولت قبل به بهانه بودجه راجع به عملکرد دولت صحبت کرد.

وی افزود: بر اساس ارقام ارائه شده ۲۱۹ هزار میلیارد تومان است که از دو بخش بودجه عمومی و اختصاصی ناشی می شود.

وی ادامه داد: این عدد در شرایطی لحاظ شده که بودجه فروش شرکت ها و هدفمندی یارانه ها در لایحه پیشنهادی به درستی دیده نشده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در بودجه سال ۹۲ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بابت یارانه به مردم منابع در نظر گرفته شده بود گفت: دولت در لایحه پیشنهادی ۹۳ دخل و خرج هدفمندی یارانه ها را در نظر نگرفته و تنها بخشی از منابع در قالب بودجه شرکت ها لحاظ شده است.

نادران اضافه کرد: با توجه به این مسائل به نظر می رسد که بودجه ۹۳ انبساطی است و متناسب با پیش بینی تورم سال آینده تدوین نشده است.

وی تأکید کرد: با بررسی جزئیات بودجه و ارقام آن و همچنین عملکرد سال جاری و اصلاحیه بودجه در می یابیم که بخشی از منابع بودجه قطعاً محقق نمی شود و دولت مجبور می شود در اواخر ماه های سال ۹۳ اصلاحیه بودجه صورت گیرد.

نادران با بیان اینکه برخی تحلیل ها عملکرد بودجه سال جاری را ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد می کند گفت: بنابراین پیش بینی ۲۱۹ هزار میلیارد تومان بودجه برای سال آینده به نظر می رسد که قابل تحقق نیست؛ همچنین در بخش عمرانی ضمن موافقت بنده با رقم پیشنهادی به نظر می رسد تنها ۱۸ هزار میلیارد تومان محقق شود.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات