دژپسند:

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: سعی کرده ایم برآورد مطمئنی از درآمدهای بودجه داشته باشیم.

به گزارش افکارنیوز ، فرهاد دژپسند در برنامه مناظره امروز با بیان اینکه دولت در ارائه بودجه در واقع برنامه خود را برای سال آینده تدوین می کند، گفت: آنچه مردم انتظار آن را دارند این است که ببینند این بودجه چه تأثیری بر زندگی آنها دارد.

وی افزود: بودجه بخش اعتبارات هزینه ای، اعتبارات سرمایه ای به گونه ای تدوین شده است تا اعتبارات هزینه ای برای عرضه بهتر خدمات اجتماعی اختصاص یابد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: به عنوان مثال حرکت به سمت توسعه بیمه های تأمین اجتماعی، بهبود سطح بهداشت و درمان و افزایش خدمات آموزشی از جمله وظایف حاکمیتی دولت نیست اما در بودجه برای بهبود آن اعتبارات قابل توجهی در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: در زمینه هایی که عرضه کالا و خدمت صورت می گیرد منابع مناسبی در نظر گرفته شده تا بخش خصوصی بتواند عرضه کالا را افزایش دهد.

دژپسند با بیان اینکه در صورت فراهم بودن بسترها بخش خصوصی می تواند به خوبی فعالیت کند، افزود: تسهیل منابع و بهبود محیط کسب و کار و همچنین مابه التفاوت سود تسهیلات در لایحه دیده شده است.

وی در خصوص اعتبارات هزینه ای گفت: اتمام طرح هایی که می تواند بسترسازی مناسبی برای بخش خصوصی باشند و همچنین عرضه کالا و خدمات را افزایش می دهند در اولویت قرار گرفته و سعی شده تا طرح هایی که در سال آینده به اتمام می رسند، در اولویت پرداخت قرار گیرند تا عرضه کالا و خدمات در سال اول افزایش یابد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: به عنوان مثال هد فگذاری بهره برداری از ۴ هزار و ۶۰۰ تخت بیمارستانی در سال آینده شده که به موازات آن برای تأمین تجهیزات آن هم منابعی در نظر گرفته شده تا امکان بهره برداری از آنها وجود داشته باشد.

وی تأکید کرد: سعی کرده ام برآورد مطمئنی از درآمدهای بودجه داشته باشیم.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات