در نظر سنجی یک برنامه تلویزیونی اعلام شد که ۷۲ درصد شرکت کنندگان موافقند که بودجه عمرانی ۹۳ میان طرح هایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت داشته اند، تقسیم شود و حدود ۲۸ درصد نیز موافق تقسیم بودجه میان همه ۲۹۰۶ طرح نیمه تمام بودند.

به گزارش افکانیوز ، نظر سنجی دیشب برنامه پایش به موضوع بررسی نحوه تخصیص بودجه به طرح های عمرانی در سال ۹۳ اختصاص داشت.

سوال پیامکی این برنامه این طور طرح شده بود که: با کدام رویکرد دولت در تقسیم ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی موافق هستید؟

گزینه ۱. تقسیم میان همه ۲۹۰۶ طرح نیمه تمام یا گزینه ۲. تقسیم میان طرح هایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت داشته اند.

در نهایت ۷۲.۶ درصد به گزینه دوم و حدود ۲۸ درصد به گزینه اول رای دادند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات