بانک مرکزی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۳۹ با سرمایه ۳.۶ میلیارد ریال و ۳۸۸ نفر پرسنل تاسیس شد.

به گزارش افکارنیوز ، بانک مرکزی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۳۹ با سرمایه ۳.۶ میلیارد ریال و ۳۸۸ نفر پرسنل تاسیس شد.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات