جدول مقایسه ای منابع و مصارف عمومی لایحه بودجه سال آینده کل کشور با قانون بودجه سال جاری منتشر شد.

به گزارش افکارنیوز ، دولت تدبیر و امید با محوریت حسن روحانی رئیس جمهور لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور را در موعد مقرر قانونی، یعنی هفته قبل، به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است.

این لایحه که نخستین بودجه دولت یازدهم نام گرفته است، می تواند به نوعی نشان دهنده رویکرد های جدید دولت تدبیر و امید به اقتصاد هم باشد.

با توجه به اهمیت موضوع، در جدول ذیل منابع و مصارف عمومی لایحه بودجه سال ۹۳ با قانون بودجه سال ۹۲ مقایسه شده است.

جدول منابع و مصارف عمومی لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ (ارقام به هزار میلیارد ریال)
ردیف منابع لایحه ۱۳۹۳ قانون ۱۳۹۲ ردیف مصارف لایحه ۱۳۹۳ قانون ۱۳۹۲
۱ منابع غیرنفتی ۱.۱۷۲ ۱.۴۶۸ ۱ هزینه های جاری دولت ۱.۴۳۰ ۱.۲۸۱
۱-۱ درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه ها (سهم دولت) - ۹۰ ۱-۱ یارانه (فصل چهارم) ۲۱۲ ۲۲۸
۱-۲ سود سهام شرکت های دولتی ۱۱۵ ۱۳۰ ۱-۲ جبران خدمات کارکنان (فصل اول) ۶۳۱ ۵۳۸
۱-۳ درآمدهای مالیاتی ۶۶۱ ۵۶۱ ۱-۳ رفاه اجتماعی (فصل ششم) ۳۰۸ ۲۴۸
۱-۴ سایر ۳۹۶ ۶۸۷ ۱-۴ سایر ۲۷۵ ۲۶۷
۲ منابع حاصل از نفت ۷۷۸ ۶۳۷ ۲ اعتبارات عمرانی ۳۷۸ ۵۶۴
۲-۱ فروش نفت خام و میعانات گازی ۷۷۸ ۶۳۷ ۲-۱ پیوست شماره ۱ (طرح های ملی) ۱۸۲ ۲۵۶
۲-۲ مابه التفاوت نرخ ارز - - ۲-۲ ردیف های متفرقه ۱۴ ۲۲۵
۲-۳ استفاده از حساب ذخیره ارزی - - ۲-۳ طرح های عمرانی استانی ۵۵ ۸۳
۳ بازپرداخت بدهی های دولت (تملک  دارایی های مالی) ۱۴۲ ۲۵۹
جمع ۱.۹۵۰ ۲.۱۰۵ جمع ۱.۹۵۰ ۲.۱۰۵
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات