احمد توکلی می گوید: یکی از ویژگی های بودجه استاندارد، جامعیت آن است و دولت می بایست لایحه هدفمندی یارانه ها را هم همراه بودجه به مجلس ارائه می کرد.

به گزارش افکارنیوز ، احمد توکلی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اینکه آیا در مورد شیوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها طرحی را به دولت داده است، گفت: خیر. البته پیشنهاد دارم و پیش از این هم به دولت دهم آن را ارائه کردم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه عدم شمول بودجه نسبت به هدفمندی یارانه ها هم نقض قانون است و هم دولت و مجلس را دچار مشکل می کند، تاکید کرد: اجرای این قانون دخل و خرج دارد و در بودجه یا متمم قاعدتا باید منظور شود.

توکلی که می گفت بودجه سالانه از نظرعلمی باید جامعیت داشته باشد و اصل ۵۲ قانون اساسی هم در این امر صراحت دارد، گفت: کشور دخل و خرج دارد و ما نمی توانیم در تصویب بودجه یک بخش رانادیده بگیریم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: لایحه بودجه باید یک بار به مجلس ارائه شود و لایحه اداره کشور در طول یک سال باشد و نمی توان لایحه هدفمندی را از بودجه جدا کرد.

وی با اشاره به عملکرد دولت دهم در ارائه بودجه به مجلس و اصلاحیه های آن، گفت: در دولت قبل به این شکل رفتار می کرد که مورد اعتراض نمایندگان و بنده واقع شد و پس از ان دولت دیگر به این شکل عمل نکرد.

توکلی که معتقد است دولت با نگتجاندن موضوع هدفمندی در قالب بودجه دچار اشتباه شد، اظهار داشت: دولت می توانست موضوع هدفمندی را در بودجه بگنجاند و بعد از تکمیل شدن مطالعاتش در در فروردین اصلاحیه ای را به مجلس ارائه کند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات