طبق آخرین آمار منتشر شده ضریب نفوذ اینترنت در شش ماه اول سال ۹۲ حدود ۵۴.۱۸ درصد بوده است که این رقم نسبت به سال گذشته کاهشی ۷.۴ درصدی را نشان می دهد.

به گزارش افکارنیوز ، بحث بر سر واقعی بودن آمارهایی که در زمینه ی اینترنت مطرح می شود موضوعی است که سال های گذشته موجب تناقض در آمارهای مرکز آمار و آمارهای وزارت ارتباطات شد و این تردید را ایجاد کرد که حتی اگر آمارهای وزارت ارتباطات با واقعیت جامعه انطباق چندانی ندارد.

حال چند ماه پس از روی کارآمدن دولت جدید، آمارهای شش ماهه اول سال گویای آن است که در سال جاری ضریب نفوذ اینترنت نسبت به سال گذشته ۷.۴ درصد کاهش داشته است که براساس این مساله به نظر می رسد آمارها در این حوزه به سمت واقعی شدن می رود. هم چنین در آمارهای جدید علاوه بر ضریب نفوذ اینترنت به ارائه ی آماری از تعداد کاربران و تعداد مشترکین پرداخته شده و میان این دو مفهوم تفکیک شده است.

براین اساس در شش ماه اول سال جاری ۴۰ میلیون و ۷۱۸ هزار و ۷۴۰ نفر کاربر اینترنت بوده اند و ۲۶ میلیون و ۶۷۶ هزار و ۹۴۸ نفر نیز مشترک اینترنت بوده اند.

هم چنین این آمارها جمعیت کشور را هم ۷۵ میلیون و ۱۴۹ هزار و ۶۶۹ نفر اعلام کرده اند که براساس آن می توان گفت ۳۵.۴۹ درصد از مردم کشور مشترک اینترنت به شمار می روند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات