روزنامه خراسان از اعطای مجوز دولت به وزیر نفت برای به کارگیری ۱۲ بازنشسته خبر داد.

به گزارش افکارنیوز ، «بر اساس مجوز روزهای اخیر وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک که به استناد ماده ۴۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب شده، اشتغال به کار افراد بازنشسته مورد تقاضای وزارت نفت شامل علی ماجدی، عباس شعری مقدم، رکن الدین جوادی ابهری، حبیب امین فر، سیداصغر هندی، محمدحسن پیوندی، عبدالحسین ثمری، اسدالله میکائیلی، سیدمحمود حسینی پژوه، محمد سوری، سیدرحیم عقیق و احمد وحید دستجردی به مدت یک سال مجاز خواهد بود. »
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات