دولت در راستای اصل ۴۴ چوب حراج به شرکت های بزرگ نفتی زده و حال نام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی که به گفته مدیرعامل آن، این شرکت نفتی کار حاکمیتی انجام می دهد، در لیست واگذاری ها قرار گرفته است که مخالفت شدید وزیر نفت را در پی داشته و زنگنه در واکنش به تصمیم خصوصی سازی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، از وزیر اقتصاد درخواست خروج این شرکت از لیست واگذاری ها را کرده است.

به گزارش افکارنیوز ، پس از شرکت های بزرگ پتروشیمی، این بار نوبت به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و شرکت ملی حفاری ایران رسیده است که در لیست خصوصی سازی قرار بگیرند و این درحالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند توانمندی بخش خصوصی را باید به طور جدی تر برای در دست گیری صنعت عظیم نفت با نیاز به حجم سرمایه گذاری هنگفت سنجید.

نه تنها توان بخش خصوصی برای اداره صنعت نفت مورد سوال قرار گرفته است، بلکه در اقدام اخیر سازمان خصوصی سازی برای واگذاری شرکت های نفتی، بخشی که کار حاکمیتی انجام می دهد نیز در لیست واگذاری ها قرار گرفته است و این درحالی است که بر اساس قانون شرکت هایی که کار حاکمیتی انجام می دهند به هیچ عنوان نباید واگذار شوند.

پس از واگذاری شرکت های بزرگ پتروشیمی و به نوعی خاموش شدن شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، وزارت نفت به طور جدی به دنبال خصوصی نشدن شرکت های بزرگ پتروشیمی بوده است تا به توسعه صنعت لطمه وارد نشود اما اکنون صنعت نفت قرار است که به تکه های بیشتر تقسیم شده و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

درحالی که وزارت اقتصاد دست روی شرکت های کلیدی برای واگذاری گذاشته است، وزیر نفت نسبت به واگذاری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی واکنش جدی داشته و از وزیر اقتصاد خواسته تا جلوی این کار گرفته شود.

واگذاری شرکت ملی حفاری ایران

از سوی دیگر قرار است بزرگترین شرکت حفاری ایران نیز با هدف خودگردان سازی واگذار شود. در این راستا واگذاری این شرکت پس از تقسیم آن به بخش های کوچک تر انجام می شود.

رکن الدین جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اعلام خصوصی سازی شرکت ملی حفاری ایران، اظهار کرد: اگر با مسولان اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور بر سر مسئله تعویق واگذاری شرکت ملی حفاری ایران به بخش خصوصی به تفاهم برسیم، قصد داریم این شرکت را به مجموعه های خودگردان تقسیم کنیم.

مذاکره با وزیر اقتصاد برای عدم واگذاری سهام باقی مانده پتروشیمی

پیش از این معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با انتقاد از رویه واگذاری سهام باقیمانده هلدینگ خلیج فارس تصریح کرد: این کار سبب نابودی صنعت پتروشیمی ایران خواهد شد و ما برای جلوگیری از این صدمه جدی با تمام توان مشغول فعالیت هستیم.

عباس شعری اظهار کرد: با ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز به طور رسمی خواهان عدم واگذاری سهام باقیمانده هلدینگ خلیج فارس خواهیم شد. اگر این واگذاری انجام شود تردیدی نیست که صنعت پتروشیمی ایران نیز با توجه به شرایط موجود به ورطه نابودی خواهد افتاد، پس برای جلوگیری از این فاجعه تمام تلاش خود را برای حفظ سهام باقی مانده به کار خواهیم بست.

وی با انتقاد از روند واگذاری مجتمع های پتروشیمی در سال های گذشته گفت: باید برای حفظ جایگاه صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور در نحوه واگذاری ها بازنگری و تجدید نظر کاملی صورت گیرد. وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی با دلایل و مدارک کافی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین سازمان خصوصی سازی وارد مذاکره خواهد شد.

وی با تاکید بر این که اگر تعلل کنیم اعتبار صنعت پتروشیمی ایران صدمه خواهد دید، گفت: به اصل خصوصی سازی اعتقاد داشته و به آن پایبندیم؛ ما به روند خصوصی سازی و نحوه واگذاری ها در چند سال گذشته انتقاد داریم، و اعتقاد داریم در این مسیر باید اشتباه های گذشته جبران شده و با اقدام های اصلاحی باید شرایطی فراهم کنیم تا بیش از پیش در اقتصاد ایران نقش آفرین باشیم.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: اگر سهام باقی مانده هلدینگ واگذار شود باید فاتحه صنعت پتروشیمی را خواند و به سوی دیگران دست گدایی دراز کنیم.

واگذاری شرکت ملی صادرات گاز، شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت نیز پیش از این مورد انتقاد شدید وزارت نفت قرار گرفته است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات