با استفاده از خدمات سازمانی رایتل حتی در حال حرکت هم کنفرانس برگزار کنید.

مدیرکل روابط عمومی رایتل گفت: یکی از زمانبرترین اموری که در سازمانها اتفاق می افتد برگزار کردن کنفرانس می باشد که زمان زیادی را معطوف خود می کند و باید راهکاری برای آن اندیشید.

حمید طاهردوست ادامه داد: با استفاده از یکی از خدمات سازمانی رایتل می توانید هم اکنون، حتی در حرکت و بدون نیاز به حضور در محل نیز با همکاران، شرکا و همتایان تجاری خود کنفرانس صوتی برقرار کنید.

وی با اشاره به هزینه این سرویس افزود: با استفاده از این سرویس شروع کننده کنفرانس می تواند افراد جدید را به کنفرانس اضافه کند همچنین هزینه افزوده شدن هر مخاطب جدید به کنفرانس معادل یک تماس عادی و بر عهده آغازگر کنفرانس است و تنها کافی است آغازگر کنفرانس رایتلی باشد و سایر حاضران در کنفرانس صوتی می توانند کاربران سایر اپراتورهای تلفن (ثابت یا همراه) باشند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات