معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت از اعتبار هزار میلیارد تومانی برای دو سبد کالایی خبر داد و گفت: نحوه توزیع این کالاها به جامعه هدف بر اساس نظام الکترونیک هدفمندی یارانه هاست.

به گزارش افکارنیوز ، حسن یونس سینکی در پاسخ به این سؤال که اعتبار در نظر گرفته شده برای دو سبد کالایی چقدر است، گفت: رقمی در حدود هزار میلیارد تومان برای دو سبد کالایی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این دو سبد در بهمن ماه و اسفند ماه سال جاری به کارکنان دولت، مستمری بگیران دولت، مستمری بگیران تأمین اجتماعی، بازنشستگان لشکری، بازنشستگان کشوری، سازمان بهزیستی، کارگران، کمیته امداد، خبرنگاران و دانشجویان متأهل تخصیص می یابد.

وی افزود: سبد اول شامل برنج، روغن، پنیر، تخم مرغ و مرغ و ترکیب سبد دوم ممکن است مقداری تغییر کرده و یا مشابه همین سبد باشد.

معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت در پاسخ به این سؤال که نحوه توزیع به چه صورتی خواهد بود، گفت: با جلساتی که بین معاونان IT سازمان هدفمندی و وزارت صنعت برگزار شده است، با استفاده از نظام الکترونیک قانون هدفمند کردن یارانه ها این دو سبد در اختیار گروه هدف قرار می گیرد.

وی افزود: یکی از دغدغه های رئیس جمهور این است که تا پایان سال هیچ کالای اساسی گران نشود و این تکلیفی است که از سوی رئیس جمهور برای ما تعیین شده و ما آن را به عنوان یک سرمشق برای خود قرار داده ایم.

سینکی گفت: جامعه هدف دو سبد کالایی ۱۴ تا ۱۵ میلیون نفر هستند.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات