گزارش مقایسه بودجه ۱۳۵۰ دستگاه در لایحه بودجه ۹۳ و قانون بودجه ۹۲ که توسط یکی از مراکز پژوهشی تهیه شده است، در خبرگزاری تسنیم منتشر شد.

به گزارش افکارنیوز ، یکی از دستگاههای پژوهشی اقدام به مقایسه اعتبارات ۱۳۵۰ دستگاه در لایحه بودجه ۹۳ و پیش نویس قانون بودجه ۹۲ کرده است که خبرگزاری تسنیم اقدام به انتشار مشروح این گزارش در چند بخش می کند.

در مشروح این گزارش که در بخش پیوست مستندات آمده است، اعداد با فونت بزرگ مشکی در ردیف اول، نشان دهنده اعتبار دستگاه در لایحه ۱۳۹۳ و اعداد با فونت خاکستری کوچک ذیل آنها نشان دهنده اعتبار دستگاه در پیش نویس قانون ۱۳۹۲ است. در ذیل این دو، میزان رشد در لایحه ۱۳۹۳ نسبت به پیش نویس قانون ۱۳۹۲ به درصد نشان داده شده است.

مشروح بخش اول این گزارش را که شامل مقایسه بودجه ۴۵۰ دستگاه است، در پیوست مستندات این خبر ببینید.

مشروح بخش دوم این گزارش را که شامل مقایسه بودجه ۴۵۰ دستگاه است، در پیوست مستندات این خبر ببینید.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات